Písma, která dosud nejsou rozluštěna – nesou nějaké tajné poselství?

Část disku z Faistu

Písmo – to jsou znaky, kterými lze zachytit skutečnost a napsat knihy a jiná díla. Na světě však existují díla s texty, k jejichž obsahu by se lidstvo rádo dostalo – jenže nemůže. Znaky, kterými jsou napsány, se nedaří rozluštit.

Rongorongo

Tento systém tajemných znaků pocházející z Velikonočního ostrova patří právě do této kategorie. První zmínka o těchto znacích pochází z roku 1864, kdy je popsal francouzský misionář Eugenen Eyraud. Říká se jim rongorongo, ale nikdo z dnešních domorodců (a ani tehdy z těch z 19. století), již znakům nerozumí. Badatelé hádají, že texty se musí číst zleva doprava a od spodního levého rohu. Když se dočte na konec řádku, má se celý text otočit o 180 stupňů a pokračovat zase stejným způsobem.

Může se prý jednat o písmo z 1. tisíciletí, které bylo později převedeno na znaky, které používají obyvatelé Velikonočního ostrova dodnes. Ovšem jeho kořeny mohou také spadat do 16. století, kdy ostrov poprvé navštívili Evropané – jedná se snad o kopii nějakého jejich písma? Zatím jsou to vše jen dohady.

Písmo na Singapurském kameni

V Národním singapurském muzeu je uložen kámen, který byl objeven v roce 1819 u ústí řeky Singapur. jeho povrch je popsán neznámým písmem, které se snažili rozluštit již nálezci a dokonce někteří z řad singapurských státníků. Podařilo se prý snad rozluštit pár slov, ale to také nemusí být nutně pravda. Je to však podstatné? Nikomu se nedaří porozumět nápisům jako celku.

Znaky disku z města Faistos

Hliněný disk pocházející z mínojského paláce Faistos byl nalezen v roce 1908 italským archeologem Luigim Pernierem. Šifrované symboly pokrývají povrch okrouhlé destičky. Disk nese celkem 241 znaků, z nichž se dá rozlišit asi 45 typů písmen. Někteří badatelé odhadují stáří na 2. tisíciletí př. Kr. Odborníci i amatéři tipují, zda se jedná o popis části historie, modlitbu, nějaký příběh nebo třeba i geometrický vzorec. Kdoví?

Tajemný jazyk khitan

Mongolsko a část území Číny v letech 907 – 1125. Krom toho, že vládne dynastie Liao, je toto období pro historiky záhadou. Pomoci by mohlo rozluštění písma, které bylo v této oblasti nalezeno roku 1922. Jedná se o znaky zanesené na různých artefaktech, sloupech, kamenech, destičkách i náhrobcích. Lze je snad rozdělit do dvou skupin na malý a velký rukopis, ale jejich znaky jsou rozluštěny jen zčásti. Badatelé nemohou říct dodnes ani to, zda se jedná skutečně o písmo, nebo o pouhé symboly či ikony.

Tajemné symboly Vinča

Pravěká kultura Vinča spadá do oblasti dnešního Srbska v období doby měděné. V roce 1875 zde během archeologických vykopávek bylo objeveno několik hliněných nádob, na kterých jsou neznámé symboly a obrázky. Někteří badatelé myslí, že by mohly označovat majetek, jiní zase namítají, že znaky jsou spíše náboženského charakteru nebo mohly sloužit při rituálech. Ale proč byly většinou vyryty na dně hrnců?

Voynichův rukopis

O tajemství Voynichova rukopisu byl v našich novinách před časem publikován samostatný článek (28. 4. 2019). Kniha je plná nesrozumitelných slov a podivných obrázků a platí za nejzáhadnější rukopis. Jméno dostal podle amerického sběratele Wilfrida M. Voynicha (1865 – 1930), který jej získal v roce 1912 v Itálii. O rozluštění se již pokoušela pěkná řádka lidí – zatím bezúspěšně.