Zátah na rychlé řidiče na Liberecku

LIBERECKÝ KRAJ – Policie zveřejnila výsledky dopravně bezpečnostní akce TISPOL zaměřené na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, která proběhla o víkendu na území Libereckého kraje.

V rámci akce policisté nekontrolovali pouze rychlost, ale také způsob jízdy, dodržování pravidel silničního provozu, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, ale sledována byla i problematika spojená s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. Kromě toho se zaměřili také na pátrání po odcizených vozidlech, hledaných osobách a věcech.

Cílem akce bylo eliminovat riziková jednání řidičů, kteří obzvláště bezohlednou a agresivní jízdnou vážně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Během akce využili policisté nejen služební vozidla vybavená radary, ale také ruční laserové rychloměry.

Do akce byly nasazeny více jak čtyři desítky policistů z dopravní i z pořádkové služby, kteří během tří dnů zkontrolovali 404 vozidel a odhalili celkem 178 dopravních přestupků. Ve 167 případech tyto přestupky vyřešili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 77 100 korun a v 11 případech je oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Z celkového počtu 178 dopravních přestupků se jich 112 týkalo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, ať už v obci, či mimo obec. Ve 106 případech vyřešili tento přestupek policisté na místě blokově v celkové výši 61 300 korun a 6 přestupků oznámili správnímu orgánu. Druhým nejčastějším prohřeškem řidičů byl špatný technický stav vozidel, a to celkem v 21 případech. Také povinnost poutání podcenilo 12 řidičů. V jednom případě usedl řidič za volant pod vlivem alkoholu a ve dvou případech pod vlivem návykových látek.

Jaké sankce vám hrozí za tyto dopravní přestupky:

  • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h – pokuta do 1000 Kč, 2 body
  • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více – pokuta do 2500 Kč (pokud se nejedná o recidivu), 3 body
  • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více – pokutu nelze uložit, ve správním řízení 5000-10000 Kč, 5 bodů, zákaz činnosti 6 měsíců až 1 rok,
  • nepřipoutaný řidič – 3 body, pokuta do 2000 Kč
  • nepřipoutaný spolujezdec – 0 bodů, pokuta do 2000 Kč
  • řidič přepravuje dítě bez autosedačky – 4 body, pokuta do 2000 Kč

Foto: Policie ČR