Řidiči, připravte se na uzavírky v Novém Boru!

ČESKOLIPSKO – Obyvatelé Nového Boru i jeho návštěvníci se musí připravit na řadu oprav a uzavírek, které budou během podzimu komplikovat dopravu ve městě. Již dnes byl zcela uzavřen 150 metrů dlouhý úsek na Skalické ulici, a to od čp. 1384 po křižovatku s ulicí Ke Koupališti.

Do konce roku zde ve dvou etapách proběhne rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a vedení nízkého napětí. V první etapě práce zcela uzavřou uvedený úsek do 30. listopadu. Objízdná trasa pro osobní auta při cestě z města na obchvat povede ulicí U Trati, do města pak ulicemi Jabloňová, Zahradní a Ke Koupališti.

Po 30. listopadu by měla být již průjezdná pravá polovina Skalické ulice, po níž se řidiči dostanou do města. Na cestu z města bude stále platit objízdná trasa přes ulici U Trati.

Uzavírka se promítne i do autobusové dopravy. Do poloviny prosince budou na linkách č. 456 (Nový Bor – Skalice – Manušice – Česká Lípa) a č. 457 (Nový Bor – Skalice – Slunečná) platit výlukové jízdní řády. Mezi zastávkami Nový Bor, poliklinika – Skalice u Č. Lípy, na kopci pojedou spoje po objízdné trase ulicí T. G. Masaryka a silnicí I/9 (obchvat Nového Boru). Zastávka Nový Bor, prodejna nebude obsluhována, na zastávkách Nový Bor, sídliště Skalická a Nový Bor, gymnázium zastaví pouze vybrané spoje v ranní a odpolední špičce. Náhradou budou autobusy zastavovat v zastávce Nový Bor, Husova a Nový Bor, Stadion vyjma spojů vedených přes sídliště Skalická.

V termínu od 20. září do konce listopadu 2019 je naplánovaná úplná uzavírka Vančurovy ulice v úseku od Liberecké po ul. Svatopluka Čecha. Důvodem je oprava povrchu a žlabu pro odvod vody.

Současně bude platit částečná uzavírka Vančurovy ul. v úseku od Svatopluka Čecha po Štursovu. Od Svatopluka Čecha po ulici Mánesova proběhne rekonstrukce vodovodu a od Příkré po Štursovu se budou opravovat kanalizační šachty. Uzavírka tu bude probíhat po částech v závislosti na postupu prací. Nový povrch by měla Vančurova ulice dostat na jaře příštího roku.

Ilustrační foto: Tomáš Branda