Zdrojem epidemie žloutenky v Turnově může být užitková voda v zahrádkářských koloniích

LIBERECKÝ KRAJ – Krajská hygienická stanice eviduje momentálně 90 případů akutní žloutenky typu A, což je za poslední dva týdny nárůst o 20 nových případů. Hygienici dále evidují 7 osob s trvalým bydlištěm mimo Liberecký kraj, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově. Na město Turnov má vazbu celkem 69 případů onemocnění. Ve školách je evidováno 6 případů onemocnění.

Hygienici intenzivně pokračují v epidemiologickém šetření. „Část laboratorních výsledků biologického materiálu nemocných s vazbou na město Turnov prokazuje shodu s virem, který byl detekován v kraji na jaře v rizikových komunitách. Na další výsledky ještě čekáme. S určitou mírou pravděpodobnosti se ukazuje, že možnou cestou nákazy u některých osob mohla být užitková voda v zahrádkářských koloniích v Turnově,“ říká ředitel krajských hygieniků Vladimír Valenta.

Epidemie hepatitidy A začala v Libereckém kraji v polovině dubna. Případy onemocnění v Turnově se objevily v polovině září. O situaci v polovině října jsme vás informovali ZDE.

„Epidemiologické šetření zahrnuje depistážní šetření v ohnisku nákazy, šetření v potravinářských provozovnách, zvýšený zdravotní dozor v ostatních provozovnách, kde jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné, odběry pitné, užitkové, odpadní i povrchové vody, kontrolu osob, kterým byl nařízen zvýšený zdravotnický dozor, aby neprováděly činnosti epidemiologicky závažné, které jim byly zakázány, laboratorní vyšetřování kontaktů nemocných na zjištění imunity proti žloutence typu A,“ uvedla tisková mluvčí hygienické stanice Zuzana Balašová. Kromě depistážních šetření nemocných a kontaktů provedli hygienici dále 69 cílených státních zdravotních dozorů, z toho 34 v potravinářských podnicích.

Ilustrační foto