Co říká zákon na neplacení alimentů

Ilustrační foto

Matky samoživitelky, zejména ty, které kvůli péči o malé dítě nemohou plně vydělávat, jsou mnohdy na finančních příspěvcích otce svých dětí přímo existenčně závislé. Pokud dotyčný však výživné převážně neplatí, ocitají se i s dětmi v naprosto zoufalé situaci.

Trestný čin proti rodině a dětem

Patrně ne každý si uvědomí, že v okamžiku, kdy dlouhodoběji neplatí výživné, se dopouští trestného činu. Dle trestního zákoníku spadá neplacení alimentů do kategorie trestných činů proti rodině a dětem. Konkrétně se jedná o § 196 trestního zákoníku, který hovoří o zanedbání povinné výživy. Pokud dotyčný zanedbá povinnou výživu, tj. neplatí alimenty, z nedbalosti po dobu delší než čtyři měsíce, hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok.  Pokud je mu prokázán úmysl, pak může jít do vězení až na dva roky. Zvláštním případem je situace, kdy dítě kvůli neplacení alimentů trpí nouzí. Pak hrozí nesvědomitému otci vězení v rozmezí půl roku až tří let.

Jestliže vám tedy otec na své dítě neplatí, můžete ho upozornit, že máte na něj možnost podat trestní oznámení. Faktem ovšem je, že pokud skončí ve vězení, kde odmítne pracovat, nic si nevydělá, a vám opět nic nezaplatí. Po propuštění se mu nebude hledat práce se zápisem v rejstříku trestů právě  jednoduše. Pokud ovšem nepracuje ani na svobodě, pak vám to vyjde nastejno, a oznámení je vhodné podat. Navíc, pokud opět uběhnou další čtyři měsíce, je vhodné podat trestní oznámení opakovaně, protože tak vznikne nový trestní čin. U opakujících se trestných činů dotyčného pak čeká tvrdší postih.

Odebrání řidičského průkazu

Další a poměrně velmi účinnou možnost nabízí § 196a trestního zákoníku. Jedná se o uložení zákazu řízení motorových vozidel. Výjimkou jsou ti, kteří řidičské oprávnění potřebují k výkonu svého povolání. U nich by byl tento postih považován za kontraproduktivní, protože by se nemohli uplatnit ve své profesi, a neměli by z čeho platit výživné.

Pozor na promlčení

Neodkládejte řešení nezaplaceného výživného. Osobní spory mezi bývalými partnery se někdy velmi vlečou. Může se stát, že nepozorovaně uběhnou i tři roky. Právě tři roky je klasická doba, kdy dochází k promlčení většiny pohledávek, včetně výživného. Promlčecí lhůta plyne u každé platby výživného zvlášť od okamžiku její splatnosti.

Neplatiči mohou být i ženy

Dosud jsme hovořili pouze o mužích neplatících výživné. Bylo by ovšem spravedlivé dodat, že situace může být i obrácená. Tím, kdo neplatí výživné, může být také matka dítěte, a tím, kdo se stará o dítě a táhne všechno z jednoho platu, může být i jeho otec. Těchto případů je však mnohem méně, ale existují.