Liberec bude řešit bezpečnost chodců v některých lokalitách

LIBEREC – Na 19. schůzi Rady města Liberec řešili radní mimo jiné problémy s bezpečností chodců v ulicích Puškinova a Dobiášova.

Na základě opakovaného hromadného podnětu obyvatel ulice Puškinova a přilehlého okolí bude město Liberec řešit zvýšenou bezpečnost chodců této lokality, a to zpomalením automobilové dopravy, instalací informativního radaru a vybudováním části chodníku. Konkrétně zde dojde ke snížení dovolené rychlosti na 30 km/h na vybraném úseku, osazení informativního radaru, přípravě stavební úpravy dílčích problematických míst a jejich následné realizaci. Stavební úpravy vyjdou město podle předpokladu na 2,75 milionu Kč.

Na Dobiášově ulici vzniknou přechody pro pěší pro zvýšení bezpečnosti zejména chodců zklidněním dopravy a zpřehledněním dopravní situace. Práce začnou vytyčením sítí a drobnými úpravami ve druhé polovině listopadu. Hlavní stavební práce se zásahy, které ovlivní průjezdnost komunikace, budou pokračovat na jaře roku 2020. Potrvají sedm týdnů. Město zaplatí zhotoviteli cenu téměř 2,25 milionu korun bez DPH.

Konkrétně je navrženo celkové zúžení komunikace s kombinací úprav přechodů pro pěší – v prvním případě u křižovatky s provedením středového bezpečnostního ostrůvku, ve druhém případě zúžení komunikace na šířku 6,5 metru. Zároveň dojde k úpravě chodníků a tras pro pěší, kde vzhledem k šířkovým úpravám komunikace půjde o jejich rozšíření na úkor zúžení komunikace a jejích jízdních pruhů.

V rámci stavby dojde také k obnově a úpravě osvětlení. Podél komunikace budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, odpovídajícími aktuálním požadavkům. U přechodů pro chodce a u schodů po obou stranách vchodu do tunelového podchodu tím pak bude zvýšena hladina osvětlení.

Ilustrační foto