Liberec chystá od příštího roku zvýšit poplatek za popelnice

LIBEREC – Město připravuje po 15 letech valorizaci poplatku za svoz odpadu. Dosavadních 492 korun za osobu na rok už neodpovídá současným nákladům. Od ledna příštího roku by měl roční poplatek vzrůst na 720 korun. To je zvýšení o cca 46 procent.

Navržená částka koresponduje s rozhodnutím vedení města reagovat na růst výdajů vynakládaných na sběr a likvidaci odpadů. Přijetím této úpravy poplatku dojde k navýšení ročního příjmu města cca o 20 milionů korun. Poplatek byl naposledy navýšen k 1. lednu 2005 z částky 480 Kč na 492 Kč, od té doby se měnilo pouze datum splatnosti. Termín splatnosti valorizovaného poplatku bude pololetně ve dvou splátkách ( 31.3. a 30. 9.) a také jednorázově celou částkou k 31. březnu.

Ročně město vynaloží na odpadové hospodářství přes 102 milionů korun. 44 milionů korun vybere z poplatků za sběr, svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu. Město tyto činnosti však stojí 65 milionů. Ten zbytek do 102 milionů je svoz tříděného odpadu využitelných složek komunálního odpadu (tedy separace), dále svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz vánočních stromků, úklid kolem kontejnerů, atd.

Náklady se přitom s rostoucím objemem odpadu každoročně zvyšují. Jen od roku 2010 stouply náklady o více než 25 milionů Kč. Podobně jsou na tom i okolní města, která musela k úpravě poplatku přistoupit už dříve.

Rada města souhlasí s návrhem a předkládá vyhlášku k projednání zastupitelstvu města, které zasedá ve čtvrtek 28. listopadu.

Současně s tím Liberec uvažuje o několika pozitivních novinkách:
• rozmístění dalších kontejnerů pro velkoobjemový odpad také v letních měsících (nyní na jaře a na podzim)
• zřízení dalšího sběrného dvora, kde bude možné bezplatně odevzdávat odpad
• navázání spolupráce s portálem www.nevyhazujto.cz
• kontejnery na oleje a tuky (od ledna 2020)

Několik novinek už v posledních měsících Liberec zavedl:
• rozšíření pracovní doby sběrného dvora v Ampérově ulici v letních měsících
• zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
• rekonstrukce kontejnerových stání
• navýšení počtu kompostérů pro občany (1500 ks od roku 2018)
• nově 20 nádob na kovy

Ilustrační foto