Magie a astrologie ve středověku: Učebnice magie Picatrix měla tak špatnou pověst, že nebyla nikdy vytištěna

Astrologie v dějinách

Jaký měla církev problém s astrologií? Většinou to byla její spojitost s magií. Astrologie měla s magií společný systém vztahů mezi planetami a zvířaty, rostlinami, kovy a jinými úkazy včetně andělů a ďáblů, kteří přejali funkci antických démonů.

Léčitelství a amulety

Ovšem “přírodní magie”, jak se říkalo používání léčivých rostlin a kamenů, byla v té době považována za skutečnou vědu. Co však nebylo povoleno, bylo používání zaříkávání či vyrábění amuletů opatřených písmeny a symboly – ty údajně mohly účinkovat pouze za přispění démonů, což bylo důkazem smlouvy s ďáblem. Přesto bylo používání amuletů tohoto druhu velmi časté.

Někteří učenci byli i oběťmi

Učenci jako Petr z Abana nebo třeba Cecco d´Ascoli věřili, že takovéto symboly jsou účinné – pro účely vyšší magie se zabývali také zaříkáváním andělů a duchů, kteří byli roztříděni podle své příslušnosti k planetám.

Toto církev pobuřovalo. Cecco d´Ascoli, profesor astrologie na bolognské univerzitě, byl dokonce odsouzen inkvizicí a i se svými knihami v roce 1327 upálen. Petr z Abana, italský lékař, byl též vyslýchán inkvizicí a při druhém procesu roku 1316 zemřel. Jeho tělo bylo spáleno, z čehož můžeme usuzovat, jaký by asi byl rozsudek.

Jedním z těžkých hříchů Cecca d´Ascoliho bylo tvrzení, že Kristus přišel na svět v souladu s principy astrologie, a že průběh jeho pozemského života odpovídal předpovědi v horoskopu. Byl rovněž přesvědčen, že zlí duchové mohou být ovládáni pomocí rituální magie a sepsal dokonce jména mocných démonů.

Učebnice Picatrix

Učebnice Picatrix duchovně navazovala na Hermetiku a její podstatná část byla řecko-egyptského původ. Ve středověku byla často opisována, ale její pověst byla tak zlá, že nikdy nebyla vytištěna. Byla sepsána v 10. století v arabštině, ve 13. století přeložena do španělštiny a posléze do latiny.

Picatrix se zabývá hlavně vytvářením astrologických symbolů, které mohou být využity k nejrůznějším účelům, ať již se jedná o bolesti zubů nebo získávání lásky a úspěchu. Obsahuje i zaříkávání k planetám – kupříkladu k Saturnu se obrací jako k Nejvyššímu Mistru.

Přísný zákaz

Papež Jan XXII. ve 14. století nařídil, aby byly všechny učebnice magie odevzdány a spáleny. Rostoucí strach z ďábelské magie měl největší vliv na utváření středověké víry v čarodějnictví. Jak víme, nebyla to doba magii nakloněná a podle toho bylo také s čarodějkami a čaroději nakládáno.