Objev mumie pomohl usvědčit vraha

Mumie

Mumie jsou zachovaná těla zemřelých lidí či zvířat. Poprvé tak byla nazvána těla starých Egypťanů ovinutá bandáží. Přitom je ale mumií každé mrtvé tělo, jež setrvává ve své kůži.

Náhodné mumie

Jestliže lidé zemřou ve volné přírodě nebo jsou pohřbeni za vhodných podmínek, může dojít k mumifikaci samovolné. Může se tak stát na vlhkých, bažinatých místech, stejně jako v mrazivé zimě hor či polárních oblastí. My se zaměříme na rašeliniště.

Radiokarbonová metoda určování stáří

Rašelina je zetlelá rostlinná hmota, jež se odedávna užívala jako palivo. Dnes objev těla v bažině obvykle upoutá pozornost policie, která předpokládá, že někoho potkala nehoda, nebo že byl zavražděn. Teprve když se pomocí radiokarbonové metody určí stáří těla, mohou vědci říci, před kolika lety asi osoba zemřela. Metoda je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech.

Náboženské obřady?

Nejlépe zachované takové mumie byly nalezeny v severní Evropě, především v Dánsku. Lze je zařadit do období zhruba od roku 500 př. Kr. do 400 po Kr. Tato zachovalá těla mají mnoho společného – všichni tito lidé byli zabiti na souši a poté hozeni do bažiny.

Mnohá zranění nasvědčují popravě při náboženském obřadu. Výsledky soudních pitev ukazují, že všichni zemřeli uprostřed zimy – zřejmě šlo o obřad vykonávaný v době dnešních Vánoc.

Lindowský muž

Roku 1984 našli kopáči rašeliny zvané Rašeliniště Lindow v anglickém hrabství Cheshire tělo muže. Zjištění, že mu je asi dva tisíce tři sta let, ho učinilo přes noc slavným. V novinách dostal přezdívku Pete Marsh (Péťa Močál). Zkoumání zubů ukázalo, že když zemřel, bylo mu pětadvacet až třicet let a měl dobré zdraví. Zachovalé nehty na prstech rukou naznačují, že lindowský muž nepracoval manuálně a mohl být dokonce náčelníkem svého kmene.

Lindowská žena

V tom samém rašeliništi narazili dělníci v roce 1983 na částečně rozloženou ženskou hlavu. Vzápětí se přiznal jeden místní občan, že před třiadvaceti lety zabil svou ženu a hodil ji do bažiny. Soud ho uznal vinným z vraždy. Když se však určilo stáří hlavy, zjistilo se, že jí je přes tisíc sedm set let!