Doprava v liberecké Puškinově ulici se má zklidnit. Od kdy?

LIBEREC – Obyvatelům Puškinovy ulice svítá naděje, že se doprava kolem jejich domů zklidní a ulice bude bezpečnější. Město se s nimi dohodlo na několika opatřeních, které realizuje v co nejbližší době.

Obyvatelům této klidné lokality na pomezí Doubí a Horního Hanychova vadí, že si ulicí zkracují cestu řidiči nákladních vozidel a jiní tudy projíždějí vyšší rychlostí. Za hodinu tudy projede až 150 automobilů. Ulice je přitom poměrně úzká a bez chodníků, jejichž výstavba je tady problematická. Bezpečnost chodců bude město proto řešit především zpomalením automobilové dopravy.

Problémem se na základě opakovaného hromadného podnětu zabývala rada města a včera proběhlo na radnici setkání obyvatel s vedením města a zástupci magistrátu.

„Předběžně jsme se s místními dohodli, že na vybraném úseku v Puškinově ulici snížíme povolenou rychlost na 30 km/h, provedeme revizi směrového značení, tak abychom tudy zbytečně nevedli řidiče, kteří si zkracují cestu, a necháme nainstalovat informační radary, jejichž měření následně vyhodnotíme pro další kroky. Zároveň na problematická místa umístíme zpomalovací prvky. K tomu všemu dojde pravděpodobně v červenci,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc. „Jsme přesvědčeni, že Puškinově ulici částečně uleví i otevření nové silnice do jižní průmyslové zóny,“ doplnil náměstek.

Město bude kromě toho připravovat na příští rok výstavbu chodníku, alespoň ve třech rizikových úsecích mezi Ještědskou a Heyrovského. Vybudování chodníku po celé délce ulice prozatím není možné, brání tomu uložení inženýrských sítí, propustky, ale také soukromé pozemky na hranici komunikace.

K navrženým úpravám se vyjádří obyvatelé Puškinovy ulice ještě v březnu.

Foto: Magistrát Liberce a Google maps