Roční parkovací karta řidičům v Turnově zajistí parkování bez stresu

TURNOV – Řidiči, kteří řeší denní parkování v Turnově a nechtějí se zdržovat neustálým házením mincí do parkovacích automatů, si mohou pořídit na odboru dopravy roční parkovací kartu.

Parkovací kartu město od června 2017 zlevnilo z původních 12 tisíc korun za rok na roční částku 3000 korun. Karta je přenosná v rámci tří vozidel jednoho majitele, čísla registračních značek jsou uvedena na kartě.

Na parkovací kartu, kterou vydává odbor dopravy Městského úřadu Turnov v budově Nové radnice ve Skálově ulici zpravidla do dvou dnů, mají nárok občané s trvalým bydlištěm v Turnově, dále občané vlastnící nemovitost v Turnově a také všechny podnikající subjekty se sídlem či provozovnou v Turnově. S výjimkou náměstí Českého ráje, kde platí zvláštní režim, mohou majitelé karty parkovat na všech placených parkovištích v majetku města, ale nikoli s přednostním právem. Pokud není volné místo, musí ho hledat jinde.

Za rok 2019 vydala turnovská radnice celkem 15 parkovacích karet.

Foto: Městský úřad Turnov