Počet nemocných v Libereckém kraji klesl, přesto se stále jedná o epidemii

LIBERECKÝ KRAJ – Nemocnost v Libereckém kraji za poslední týden klesla o 12 %, nicméně i tak je nad epidemickým prahem. Nejvíce nemocných je ve věkové kategorii do 5 let.

I přes tříprocentní pokles je nejvyšší nemocnost v okrese Semily. K největší procentuální změně v porovnání s předchozím týdnem došlo v okrese Česká Lípa, kde hygienici evidují téměř 40% pokles nemocnosti u dospělých a seniorů. O necelých 30 % poklesla rovněž nemocnost u školních dětí v okrese Liberec. Pouze na Jablonecku došlo k mírnému nárůstu nemocných respiračními infekcemi.

V tomto týdnu bylo laboratorně potvrzeno 25 případů chřipky. Celkově od začátku chřipkové sezony od začátku září 2019 bylo evidováno 118 laboratorně potvrzených případů chřipky, z toho 115 případů chřipky typu A. V šesti případech laboratorně potvrzené chřipky byl průběh onemocnění závažný, ve třech z těchto případů došlo k úmrtí.

K předcházení onemocnění hygienici doporučují dodržovat obecné zásady osobní hygieny – zejména časté mytí rukou. V případě respiračního onemocnění dále doporučují dodržovat takzvanou respirační etiketu, tj. zakrývat si nos a ústa kapesníkem při kašli či kýchání. Používat pokud možno jednorázové kapesníky, které je nutné po použití odhazovat do odpadu. Po kontaktu s respiračními sekrety si umýt ruce vodou a mýdlem.

„Na základě zhodnocení výše uvedené epidemiologické situace i nadále doporučujeme zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb omezit návštěvy u pacientů nebo klientů, u kterých by mohlo dojít v případě infekce chřipkou k závažnému průběhu,“ uvedla tisková mluvčí krajských hygieniků Zuzana Balašová.

Ilustrační foto: Shutterstock