Prokletá hrobka Pernštejnů: Proč nebyla hrobka Vojtěcha z Pernštejna nikdy otevřena?

Náhrobek Vojtěcha z Pernštejna

Vojtěch z Pernštejna byl významným českým magnátem a nejvyšším hofmistrem království. Pocházel ze starobylého moravského rodu Pernštejnů a také ve východních a jižních Čechách vlastnil rozsáhlá dominia, která ještě rozšiřoval. Jeho kariéru však náhle ukončila smrt.

Neblahý soud s krvavou šlechtičnou

Psal se rok 1534 a probíhal soud s Kateřinou Bechyňskou z Lažan, naší “čachtickou paní”. To, co zpočátku začalo jako stížnost jejího muže, Jana z Bechyně, na kronikáře Václava Hájka z Libočan, který měl proti jeho choti použít potupná slova, se zvrtlo v případ století. Ukázalo se totiž, že Kateřina vraždila a mučila své poddané. A Václav Hájek jen chtěl po jejím manželovi, aby tomu učinil přítrž.

Proces trval několik dní a všichni byli zděšeni, když slyšeli podrobnosti o jejích činech. Rozsudek padl po několika dnech a Kateřina byla odsouzena k smrti hladem, uvržena do věže Mihulka a za více než čtrnáct dní vynesena mrtvá.

Vojtěch z Pernštejna byl proklet

Co to má společného s Pernštejny? Soudnímu tribunálu předsedal právě mocný Vojtěch z Pernštejna. Kateřina Bechyňská jej prý proklela přede všemi přímo u soudu. Vojtěch Kateřinu prý přežil o pouhé dva dny – zemřel nečekaně a jeho tělo bylo urychleně odvezeno do rodinné hrobky v Pardubicích, pochováno bez ceremonií. Záhy se objevily spekulace, že jej vražedkyně “stáhla” s sebou.

Zdá se, jakoby se jeho příbuzní snažili něco skrýt. Nebyl ani vystaven v otevřené rakvi. Ale proč?

Přerušený výzkum

To se neví dodnes. Navíc – na Vojtěchův náhrobek nechala vytesat jeho druhá manželka nápis: “Kletba tomu, čí ruka by se odvážila tento pomník zbořiti a odstraniti, na jeho děti a děti jeho dětí“. Nikdo se otevřít hrobku nepokusil.

V 90. letech 20. století byl schválen archeologický výzkum a mělo dojít k otevření hrobky. Nedošlo ale k tomu, prý kvůli nedostatku financí. Jindy se tvrdí, že spuštěná sonda ukázala na přítomnost stále nebezpečných bakterií. Ovšem záhadou je, že vedle Vojtěchovy rakve byla kamerou objevena ještě jedna, opět se dodnes neví, komu mohla patřit.

Je možné, že by Vojtěcha skutečně stihla kletba kruté Kateřiny? Jedna z teorií ohledně jeho smrti hovoří o otravě. nasvědčují tomu lékařské záznamy: horko, pálení, zimnice, žízeň, nespavost a dušnost. Mohlo jít také o tuberkulózu, o takový druh, kdy nemocný trpí tuberkulózou vnitřních orgánů, a která se projevuje na kůži, kupříkladu v podobě vředů či bradavic.

Kdoví. Mnozí autoři mají pro své teorie pádné argumenty, můžeme však o všech hovořit s jistotou?