Kontrola dodržování karantény nebo pracovní neschopnosti a postihy v případě porušení

Ilustrační foto

Šíření koronaviru v České republice doprovází zvyšující se počet nařízených karantén a postupně také pracovních neschopností, ať už z důvodu této či jiné infekce, což bude velká finanční zátěž pro zaměstnavatele. Navíc, je pravděpodobné, že se najdou i tací, kteří budou chtít tuto mimořádnou situaci využít ve svůj prospěch. Kdo a jak může kontrolovat, jestli nemocenskou řádně dodržujete?

Kdo vás může kontrolovat prvních 14 dní

Na zaměstnance v nařízené karanténě se v podstatě pohlíží podobně jako na zaměstnance v pracovní neschopnosti. Prvních dní 14 karantény či pracovní neschopnosti vám bude zaměstnavatel vyplácet tzv. náhradu mzdy. Podrobnosti, včetně výjimky, jsem probrali v našem předešlém článku. Vzhledem k tomu, že je to právě zaměstnavatel, na jehož vrub jdou náklady vaší nepřítomnosti v práci po celou uvedenou dobu, tak právě on má právo kontrolovat, jestli dodržujete stanovený léčebný režim, resp. karanténu.

Povinnosti zaměstnance na nemocenské

Pokud jste v pracovní neschopnosti, vaší základní povinností je pobyt na vámi uvedené adrese, dodržování léčebného režimu (tj. pobyt doma kromě vycházek) a umožnění kontroly tohoto režimu. Zaměstnavatelem pověřený pracovník má tedy právo kontroly vaší přítomnosti, dále si ověří vaši totožnost a bude chtít vidět Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Také dbejte na to, abyste měli funkční a jménem řádně označený zvonek. Pokud se na vás kontrola nedozvoní, budete jen těžce dokazovat, že jste doma skutečně byli.

Postihy ze strany zaměstnavatele

Jestliže vás kontrola nezastihne nebo sice zastihne, ale u činnosti, která se neslučuje s léčebným režimem (např. práce na zahradě), pak máte problém. Zaměstnavatel vám může dle § 192, odst. 5 zákoníku práce náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout, a to v závislosti na závažnosti porušení. Jako krajní řešení vám může být udělena výpověď. V tomto případě však nemůžete být zároveň potrestán snížením nebo neposkytnutím náhrady mzdy.

A co když bude nemocenská delší?

Od 15 dne pracovní neschopnosti budete pobírat nemocenskou, kterou vám bude vyplácet ČSSZ. Od této chvíle dodržování léčebného režimu nebo karantény bude kontrolovat již její pracovník. Ten se musí prokázat průkazem kontrolora s fotografií vydaným orgánem nemocenského pojištění. Mezi sankce patří krácení nebo odebrání nemocenské. Vzhledem k celospolečenské závažnosti koronavirové infekce by porušení karantény nebo léčebného režimu mohlo být klasifikováno také jako přestupek s následnou možností finanční sankce.

Samozřejmě se nabízí otázka, jak bude probíhat samotná kontrola vzhledem k riziku nákazy. Pracovníci kontroly by patrně museli být vybaveni ochranným oděvem a prostředky podobně jako zdravotníci.