Zájezdy s cestovní kanceláři. Kdo vám uhradí náklady v případě nemoci nebo karantény?

Ilustrační foto

Nákaza koronavirem či jiné onemocnění vás může zastihnout kdekoli, nicméně pokud se tak stane v zahraničí, jedná se vždy o komplikovanou situaci. Problém může být o to větší, pokud vám  zdravotní stav znemožní odjet se zájezdem v dohodnutý termín a vy musíte zůstat déle. Nebo sice neonemocníte, ale kvůli vyhlášené karanténě nebudete smět dané území opustit. V tu chvíli radost z prodloužené dovolené nemá většinou nikdo, protože je nutné vyřešit celou řadu otázek včetně té, kdo se o vás postará a kdo to vše zaplatí?

Náklady na tři noci

Dle vyjádření České obchodní inspekce (ČOI) zákazníkovi, který se v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna bezplatně poskytnout pomoc. Zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení. Dle občanského zákoníku § 2539 odst. 2 zpravidla platí, že pokud nelze v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, nese cestovní kancelář náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci, pokud možno v rovnocenné kategorii, na jednoho zákazníka. Toto omezení se nevztahuje na některé kategorie osob, které vzhledem k zdravotním omezením vyžadují zvláštní péči.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Co potom?

Teoreticky se má zato, že orgány, které karanténu nařídily, by vám měly uhradit také náklady s ní spojené, tedy alespoň jídlo a ubytování. Jedná se však o situaci, která dosud neměla obdoby, takže je lépe být připraven na nejrůznější situace. Cestu domů do vlasti vám však zpravidla neproplatí nikdo.

Hodně záleží také na tom, jak jste se pojistili

Vše závisí také na dalších faktorech, zejména na sjednaném cestovním pojištění. Základní cestovní pojištění zpravidla zaručuje úhradu nezbytných nákladů souvisejících s akutním onemocněním v zahraničí. Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení. V případě nařízené karantény vám bude vystaveno oficiální potvrzení, které musíte co nejdříve doručit svému zaměstnavateli. Na karanténu náš systém pohlíží podobně jako na pracovní neschopnost, takže vám bude běžet “nemocenská”.

Štěstí mají ti, kteří si kromě základního cestovního pojištění sjednali pojištění nevyužité dovolené. Pojistné plnění se pak vztahuje na každý nevyužitý den dovolené, který jste nemohli čerpat, a to počínaje dnem následujícím po přijetí k hospitalizaci, přerušení dovolené nebo předčasného návratu. Tedy pokryjete jak karanténu, tak případnou nemoc. Pojišťovny vyplácejí přibližně od 1 000 Kč až do 2 000 Kč na den.

Kdy spotřebiteli pomůže ČOI:

Ve sporech týkajících se povinností cestovních kanceláří, např. zmíněná povinnost uhradit výše uvedené náklady na ubytování po dobu tří noci, ČOI inspekce v rámci své kontrolní činnosti nemá žádnou pravomoc přinutit prodejce k úhradě, lze se ale v rámci mediace obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).  Nedojde-li však k dohodě obou stran ani v rámci mediace, musel by se spotřebitel o svá práva soudit.