KORONAVIRUS: Konec ranních nákupních hodin pro seniory, uvolnění v nošení roušek i otevírání škol

Zdroj: online vysílání

Česko – Ruku v ruce s poslední velkou vlnou rozvolňování pravidel, která byla zavedena kvůli zabránění šíření nového typu koronaviru, představila vláda další změny a novinky. Ministerstvo zdravotnictví přebírá zodpovědnost nad Chytrou karanténou a také představilo další změny v doposud platných opatřeních. Do škol se budou moci vrátit i žáci 2. stupňů ZŠ, stejně tak se otevřou střední školy pro výuku praktických předmětů a školy speciální. Stát chce také podpořit nejvíce zasažené segmenty ekonomiky různými daňovými úlevami.

 Nová rozvolnění a Chytrá karanténa

Jednou z hlavních novinek je, že obchody již nemusí vyhradit nákupní čas 8.00-10.00 ráno jen pro seniory. Ti, kterým bylo nad 65 let, měli právě od poloviny března až do dneška takto určený čas, kdy mohli nerušeně nakupovat potraviny a zboží v drogerii. „Toto opatření již považujeme za redundantní, proto jsme se vyhrazenou dobu rozhodli zrušit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Stejně tak ministerstvo zdravotnictví opět rozvolnilo pravidla pro nošení ochranných pomůcek a roušek – kadeřníci/e tak počínaje zítřkem nemusí mít dvojí ochranu dýchacích cest, mohou tedy odložit štíty. Naopak roušky by si pak měli dle slov ministra měnit minimálně každé dvě hodiny. Stejně jako již roušky nemusí nosit lidé pracující v kancelářích (při podmínce alespoň 2metrových rozestupů) se výjimka z pravidel nově bude týkat také všech zaměstnanců vykonávajících práci na jednom místě (např. ve výrobních halách apod.), podmínkou je opět zachování rozestupů. Výjimku v povinnosti nošení ochrany dýchacích cest mají nově také plavčíci, instruktoři a trenéři a také řidiči MHD, pokud nepřichází do bezprostředního kontaktu s cestujícími.

Adam Vojtěch zároveň uvedl, že se vláda dnes zabývala stěžejním materiálem, který by měl sloužit pro další zvládání případné druhé vlny pandemie nemoci COVID-19. Projekt Chytrá karanténa by tak měl být institucionalizován a převzat od armády právě ministerstvem zdravotnictví (to ale bude s AČR dále spolupracovat). Stávající centrální řídicí tým bude zrušen ke 30. 6. 2020 – na ministerstvu zdravotnictví pak vznikne speciální odbor, který bude mít Chytrou karanténu na starost. „Projekt bude financován částkou ve výši 148 milionů korun, část je určena na podporu personální – plánujeme totiž navýšit kapacity hygienických stanic – celkově pak počítáme se 167 pracovními místy. Další část rozpočtu se týká podpory IT infrastruktury. Klíčové je, že nám projekt zrychlí epidemiologické šetření, a to maximálně do 24 hodin. Díky tomu budeme moci zabránit i velkým nárůstům pacientů,“ shrnul Adam Vojtěch.

Žáci a studenti mohou zpět do lavic

Počínaje dnešním dnem se mohli za specifických pravidel do školních lavic vrátit také žáci/žákyně prvních stupňů ZŠ. Ministr školství Robert Plaga však na tiskové konferenci uvedl, že od 8. 6. bude možné otevřít i stupně druhé, stejně jako zahájit praktickou výuku na odborných středních školách. Od června se pak budou moci otevřít i školy speciální.

„Na MŠMT jsme si vědomi, že zabezpečení 1. stupňů a návratu dětí v 15členných skupinách je náročný úkol, to jsme zohlednili i v souvislosti s návratem žáků 2. stupňů. Ti se budou moci od 8. 6. do lavic také vrátit, ale jen pokud to umožní kapacity škol. Školy tedy mohou tuto možnost využít, ale pokud to nebude v jejich personálních a prostorových možnostech, není povinností toto realizovat,“ uvedl Robert Plaga. Stejně tak je na rozhodnutí ředitelů otevření středních škol (a konzervatoří) pro praktickou výuku od 1. 6. 2020. „K 1. 6. jsme se rozhodli otevřít také speciální školy pro děti s různými speciálními potřebami, účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodičů,“ shrnul Plaga.

Daňový krizový balíček

Další ekonomická opatření pak představila ministryně financí Alena Schillerová. Za účelem zmírnění dopadů pandemie by měla být snížena DPH z 15 % na 10 %, a to v případě vstupenek na sportovní a kulturní akce a ubytování , ale i vstupného na sportoviště či do saun. Tento plán již schválil i parlament. Za účelem podpory nákladní a kamionové dopravy by měla být také snížena silniční daň, a to o 25 %. Jak uvedla sama Schillerová, stát se snaží podpořit všechny segmenty ekonomiky postižené koronavirovou epidemií.  „Největší a zásadní změnou je novela zákona o dani z příjmu, umožňuje zpětné uplatnění daňové ztráty – spočívá to v tom, že dojde ke změně současné právní úpravy, dle níž když firmě vznikne ztráta, může ji odečíst v následujících 5 letech. My ale chceme, aby ta možnost byla i zpětně – šlo tuto ztrátu odečíst od základu daně,“ dodala Schillerová s tím, že návrh se setkal s všeobecnou podporou.