Prázdniny ve městě, to jsou příměstské tábory v Liberci. Komu jsou určeny?

LIBEREC – Děti se nemusí o prázdninách nudit, ale můžou se zdarma zúčastnit příměstských táborů, které pro ně připravilo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, a to dokonce zdarma! Pokud splňují podmínku, že pochází z nízkopříjmového prostředí.

V rámci projektu „Férové školy v Liberci II.“ a za finanční podpory Nadačního fondu Albert připravuje Komunitní středisko KONTAKT Liberec projekt PRÁZDNINY VE MĚSTĚ.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Jedná se o příměstské tábory, kterých se mohou zúčastnit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci tábora děti navštíví zajímavá místa v okolí Liberce, vyzkouší si nejrůznější sportovní a rukodělné aktivity a samozřejmě poznají nové kamarády. Projekt je pro děti zcela ZDARMA. Hrazeny jsou vstupy, doprava i drobné svačiny. Maximální kapacita je 25 dětí na jeden turnus.

TURNUSY BUDOU ROZDĚLENY NÁSLEDOVNĚ:
MLADŠÍ DĚTI ve věku 6–9 let
7. – 17. 7. 2020, mimo víkend, celkem 9 aktivit
(součástí je víkendový pobyt pro vybrané účastníky v termínu 10. – 12. 7. 2020)

STARŠÍ DĚTI ve věku 10–15 let
27. 7. – 7. 8. 2020, mimo víkend, celkem 10 aktivit
(součástí je víkendový pobyt pro vybrané účastníky v termínu 7. – 9. 8. 2020)

DĚTI ve věku 6–15 let
17. – 28. 8. 2020, mimo víkend, celkem 10 aktivit
(součástí NENÍ víkendový pobyt)

Pořadatel zajišťuje pro účastníky programu bezplatně dopravu, vstupné, pomůcky, svačiny a dozor lektorského týmu. Účast v projektu je určena výhradně nízkopříjmově vymezeným rodinám. Tuto skutečnost bude nutné doložit čestným prohlášením. Po přihlášení je nutné se s koordinátorem projektu domluvit na podpisu přihlášky a dalších nezbytných dokumentů. Bez nich nebude přihlášení dokončeno a dítě se tak nebude moci do projektu zapojit. Jedno dítě se může účastnit pouze jednoho turnusu projektu, neurčí-li pořadatel jinak.

Zájemci se mohou přihlašovat až od 15. června, a to dvěma možnými způsoby. Buď vyplněním online přihlášky prostřednictvím webových stránek, nebo osobně v sídle organizace (Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01) v 5. patře, po předchozí telefonické domluvě. Podrobnější informace lze získat od 1. 6. 2020 ZDE, nebo u koordinátora projektu Mgr. Marie Matějíčkové na tel. 734 354 371 nebo na marie@ksk.liberec.cz. Uzávěrka přihlášek je do 30. června.

Foto: Ilustrační a Kontakt Liberec, p. o.