Dlužíte za pokutu? Pak už možná se svým autem neodjedete. Přísnější postihy pro řidiče, kteří neplatí pokuty

Ilustrační foto

Každému se může stát, že se dopustí nějakého přestupku za volantem. V tom případě by však mělo být správné uznat svou chybu a zaplatit pokutu. Co však s těmi, kteří jezdí, ale pokutu, mnohdy opakovaně, nezaplatí? Pro ně budou patrně platit mnohem přísnější postihy než doposud.

Vláda 17. srpna 2020 schválila novelu zákona o policii a celní správě. Tomuto schválení předcházelo několik měsíců návrhů a úprav. Novela umožní vyžadovat po řidiči při běžné silniční kontrole zaplacení dosud neuhrazené pokuty z dřívější doby. V případě, že tak řidič neučiní, bude mu možné zabránit v pokračování cesty. Návrh Ministerstva vnitra a Ministerstva financí má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu a respekt k dodržování právních předpisů.

Více než polovina hříšníků neplatí

Důvodem předložení novely zákona byla skutečnost, že se dlouhodobě nedařilo vymáhat zaplacení pokut za dopravní přestupky. Pro úplnost budiž řečeno, že hovoříme o pokutách pravomocně uložených, tedy těch, které již nabyly právní moci a proti kterým se již nelze odvolat. V praxi se jedná hlavně o dopravní přestupky, které nebyly zaplaceny na místě a byly následně předány do tzv. dělené správy k vymožení. Dle ministra vnitra Jana Hamáčka je neuhrazených pokut, které policisté udělili a předali Celní správě k vymožení, téměř 60 %. Problém je především s cizinci, kteří páchají přestupky opakovaně a u kterých byly pokuty dosud prakticky nevymahatelné.

Placení již i při kontrole vozu

Jestliže policisté nebo celníci zjistí při kontrole vozidla, že majitel nezaplatil dříve pravomocně uloženou pokutu, budou moci požadovat její uhrazení na místě, a to v hotovosti nebo platební kartou. Pokud tak provinilec neučiní, policisté a celníci získávají právo zadržet registrační značku vozidla nebo pomocí technického prostředku (tzv. botičky) zabránit odjezdu vozidla. Týká se to i neuhrazených pokut za přestupky uložené obecními úřady s rozšířenou působností, které mají s vymahatelností podobné problémy.

Nezaplatíš dluh – neodjedeš

V řidičské praxi to bude nově vypadat tak, že pokud při běžné kontrole vozidla policista nebo celník dohledá, že dotyčný řidič má na svém „kontě“ nezaplacenou pokutu, dá mu na vybranou: buď uhrazení dlužné pokuty, nebo zabavení poznávací značky či případně nasazení botičky. V druhém případě provinilec už tedy svým vozem neodjede. Auto bude osvobozeno od botičky a řidiči bude vydána poznávací značka teprve, až uhradí pokutu.

Na zavedení novely zákona do života na našich silnicích si ještě chvíli počkáme. Novela musí totiž ještě projít schválením poslanecké sněmovny a senátem. Nakonec ji čeká podpis prezidenta.

Zdroj: MVCR