Přísnější tresty ve stavu nouze. Pachatel může jít za mříže na celé roky

Ilustrační foto

Opět máme stav nouze. Šířit nakažlivou nemoc nebo poplašnou zprávu, krást či podvádět se nemá. Jedná se o trestný čin, a to i za normálního fungování státu. V době nouze se však horní hranice trestů zvedají, a to mnohdy několikanásobně. Proč tomu tak je? A jaký trest může zloděj “vyfasovat”?

Proč se zvedají tresty

Pokud je vyhlášen stav nouze, je potřeba, aby se všechny složky integrovaného záchranného systému (policie, zdravotníci a hasiči) věnovali co nejvíce odvrácení stavu nouze, v našem případě boji s koronavirem. Jestliže však místo toho musí policisté nahánět notorické zloděje, záchranky jezdit pro opilce lámající si kosti při pádu ze schodů a hasiči vyprošťovat narkomany zaklíněné v rozpadajících se skvotech, pak záchrannému systému na boj s pandemií moc sil nezbude. Výrazné zvýšení horní sazby trestných činů má této situaci zabránit. Navíc dle § 42 trestního zákoníku je spáchání trestného činu za krizové situace státu nebo jiné události vážně ohrožující život vždy bráno jako přitěžující okolnost.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zpřísněné tresty

U některých trestních činů, pokud jsou spáchány za krizové situace státu, zákon přímo stanoví přísnější tresty. Jedná se zejména o tyto: krádež, vloupání, podvod, zpronevěra, lichva, šíření nakažlivé lidské nemoci, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty.

Šíření nakažlivé nemoci

Jestliže je někdo COVID pozitivní, vědomě nedodržuje nařízenou karanténu a vesele chodí mezi lidi, pak naplňuje podstatu paragrafu šíření lidské nemoci. V nouzovém stavu může jít za mříže na dva až osm let. Pokud by za určitých podmínek došlo k tomu, že by dvě osoby z jim nakažených lidí zemřely, pak by byl odsouzen do vězení na pět až dvanáct let.

Krádeže

Pokud by někdo ukradl například mobil v hodnotě 10 000 Kč v době normálního fungování státu, hrozilo by mu odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest. Pokud však ukradne takový mobil nyní, hrozí mu pobyt za mřížemi v rozsahu od dvou do osmi let. Přísnější trest padne (i za normálního stavu) také tomu, kdo se daného činu dopustí opakovaně, takže recidivisté by se měli mít obzvláště na pozoru.

Šíření poplašné zprávy

K některému trestnému činu může člověk přijít jako slepý k houslím. Stačí se nechat vyhecovat kamarády k falešným telefonátům na krizové linky, šířit na internetu zprávu o tom, že docházejí potraviny, tudíž brzy všichni pomřeme hladem, nebo tvrdit, že jste viděli v marketu kašlajícího člověka olizovat pečivo, tudíž by tam neměl nikdo nakupovat. V dané chvíli vám to může sice přijít bezva nápad na super srandu, ale věřte, že ve skutečnosti se jedná pouze o projev lidské hlouposti a nezodpovědnosti.

Trestní zákoník říká, že kdo způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Toto platí za stavu normálního chodu státu. V době nouze však může dotyčný za tento čin pobýt ve vězení na dva až osm let.