Česká Lípa a Nový Bor budou postupovat společně proti autovrakům

ČESKOLIPSKO – Města Česká Lípa a Nový Bor plánují postupně vytlačit ze svých komunikací autovraky. Aby byly jejich snahy úspěšné, dohodla se jejich vedení na společném postupu. Ten má mimo jiné zamezit stěhování vraků z jednoho města do druhého. V jedenáctitisícovém Novém Boru jsou takových aut desítky, v téměř čtyřikrát větší České Lípě pak jde o stovky aut.

„Nechceme, aby naše řešení bylo na úkor České Lípy. Zároveň ale také nechceme, aby v Novém Boru končily vraky z České Lípy. Proto jsme iniciovali společné jednání a jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Odstraňování autovraků, které zabírají místa na místních komunikacích včetně parkovišť, umožňuje novela zákona o pozemních komunikacích účinná od 30. dubna 2020. Ta přinesla jednodušší definici vraku. Tím už není jen zrezivělé auto bez značek, které je od pohledu nepojízdné. Nově je za něj mimo jiné považovaný také vůz s minimálně šest měsíců propadlou technickou kontrolou.

Město jako vlastník místní komunikace musí nejprve vyzvat vlastníky těchto vozidel, aby si do stanovené lhůty zajistili technickou prohlídku nebo auto odstranili a odstavili mimo pozemní komunikaci. Pokud tak neučiní, vůz se na jejich náklady odstraní a odstaví na vhodném místě. Jestliže ani toto zájem majitele nevzbudí, může opět na jeho náklady město auto prodat v dražbě či předat k likvidaci.

„I přes zjednodušení definice autovraku jde o administrativně složitý postup. Spolupráce v této problematice nám umožní výměnu zkušeností a nastavení stejných pravidel v boji s tímto nešvarem,“ uvedl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer s tím, že pro odstraňování autovraků připravují manuál s jasným vysvětlením postupu.

Ilustrační foto