Anna Boleynová: Králem Jindřichem VIII. byla milována, ale také popravena

Anna Boleynová

Píše se rok 1533 a Anna Boleynová se stává druhou manželkou krále Jindřicha VIII. Bohužel nakonec nepřežila rozmary svého tyranského manžela, který ji kdysi tak miloval. A zdá se, že i ona jeho.

Jindřichovo mládí

Anglický král Jindřich VIII. byl podle všeho v mládí statným a snad i pohledným mužem, navíc vynikal vzděláním. 18 let by ženat s vdovou po svém bratrovi Kateřinou Aragonskou, která byla o něco starší a navíc bigotní katolička. Zdá se však, že mezi poddanými byla oblíbená.

Setkání s Annou

Král se ale rád bavil a jeho milenkou byla prý i Marie, sestra Anny Boleynové – tento poměr ale skončil příchodem Anny ke dvoru. Ta se vrátila ve 26 letech z Francie do Anglie jako dvorní dáma ovdovělé královy sestry, Marie Tudorovny.

Podle jejích současníků vynikala svým nezkrotným temperamentem a krásou. Uměla půvabně tančit, hrát na loutnu, skládala verše a vůbec se dokázala bavit. Král byl uchvácen. Ovšem Anna jeho prosby odmítala. Odpověděla mu, že stojí příliš vysoko na jeho milenku a příliš nízko, aby mohla být jeho manželkou.

Jenomže král by vášnivě zamilován – navíc potřeboval syna. A tak hledal důvody k rozvodu s Kateřinou Aragonskou. Vysílal posla za poslem k papeži s žádostí o potvrzení neplatnosti tohoto svého manželství. Papež Klement VII. by mu možná i vyhověl – ale znamenalo by to nepřátelství s Kateřininým synovcem, mocným španělským králem Karlem V., který Kateřinu podporoval.

Takto to trvalo pět let, a po celé ty roky se král Anně dvořil, byla to veřejná záležitost, o které věděla celá Evropa. Jindřich si nakonec pomohl. S Annou se tajně oženil za přítomnosti dvou svědků a oddávajícímu knězi řekl, že papežské povolení právě dorazilo.

Anglikánská církev

Anna byla těhotná, a to ho přimělo dále jednat. Prohlásil se za hlavu moci duchovní i světské ve své zemi a vytvořil tak anglikánskou církev. Všichni museli uznat platnost králova rozhodnutí. Král zničil každého, kdo se opovážil nesouhlasit, nutno říci, že k tomu byl i povzbuzován právě Annou.

Annin pád

A Anna, i když byla korunována a zahrnována poctami, nebyla spokojená, dokud žila v ústraní Kateřina Aragonská. Snažila se přimět krále, aby ji popravil, ale Kateřina již roku 1536 umírá. Anna si prý na oslavu obléká ten den žluté šaty. Ovšem  – už tři měsíce po smrti Kateřiny začal její pád. Snad byla příliš neopatrná, každopádně králova vášeň k ženě, kvůli které prolil tolik krve, ochladla. Navíc stále ještě neměl syna. Anna byla (podle všeho neprávem) obviněna z cizoložství. Byla uvězněna a ve vězení přísahala na svou nevinu, dovolávala se Boha i manžela, nic to však nebylo platné. Byla odsouzena k smrti. Král v den její popravy odjel na hon. Druhý den se oženil s její dvorní dámou, Jane Seymourovou.