Překročení rychlosti – nejčastější dopravní přestupek. Kolik za něj zaplatíte a o kolik bodů vás připraví?

Ilustrační foto: Policie ČR

V době nouzového stavu je na cestách méně řidičů, takže celkem logicky klesá počet nehod. Na druhou stranu však přibývá těch, kteří za volantem překračují povolenou rychlost, případně se dopouštění dalších závažných přestupků. Jarní nouzový stav zaznamenal podobný trend. Výsledkem bylo sice méně nehod, jejich závažnost ale vzrostla, a to meziročně o celých 22 %. Přibylo totiž nehod s fatálními důsledky jako jsou smrt a těžké postižení. Na vině byla převážně právě vysoká rychlost. Překročení rychlosti může přijít řidiče draze, a to i tehdy, když k žádné nehodě nedojde.

Jaké sankce řidiči hrozí

Výše pokut za nedodržení rychlosti se odvíjí zejména od dvou základních skutečností: jestli řidič překročil povolenou rychlost v obci nebo mimo obec a o kolik. Postih ze strany policisty zpravidla zahrnuje nejen nutnost zaplatit nemalou pokutu, ale také udělení trestných bodů, případně zákaz řízení. Výčet dopravních přestupků týkajících se fyzických osob uvádí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , a to v § 125c. Překroční rychlosti najdete konkrétně v odst. 1, písm. f, bodech 2 až 4, kde je odstupňováno do několika skupin.

Vysoké překroční rychlosti

Jedná se o překroční rychlostního limitu v obci o 40 km/hod a více nebo mimo obec o 50 km/hod a více. Například když řidič prosviští obec devadesátkou nebo bude uhánět po dálnici třeba rychlostí 180 km/hod. V tomto případě mu hrozí pokuta ve správním řízení ve výši 5 000 až 10 000 Kč.  Protože se jedná o závažné porušení zákona, není možné udělit příkaz na místě, dříve tzv. blokovou pokutu. Řidičův výkon bude oceněn 5 trestnými body. Navíc je ve hře také zákaz řízení vozidla na půl roku až rok.

Vyšší překročení rychlosti

Řidič překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 20 až 39 km/hod a více nebo mimo obec o 30 až 49 km/hod. Skutková podstata je v obci naplněna už při rychlosti 70 km/hod. Jako mírnější varianta může být udělena bloková pokuta do 2 500 Kč. Pokud šel přestupek do správního řízení, zde by byla ve hře částka v rozsahu 2 500 až 5 000 Kč. Uděleny budou 3 trestné body. I zde hrozí zákaz řízení na půl roku až rok, a to pokud řidič spáchá tento přestupek 2x (nebo vícekrát) v průběhu 12 po sobě jsoucích měsíců.

Střední překročení rychlosti

V obci se jedná o překročení rychlostního limitu o 6 km/hod až 19 km/hod nebo mimo obec o 11 km/hod až 29 km/hod. Takže například naměří-li řidiči v obci mírně pod 60 km/hod. V lepším případě mu bude udělena bloková pokuta do 1 000 Kč, v horším případě se přestupek projedná ve správním řízení, kde se bude jednat o částku mezi 1 500 Kč až 2 500 Kč. Řidiči budou uděleny 2 trestné body.

Malé překroční rychlosti

Řidič překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci max. o 5 km/hod nebo mimo obec o 10 km/hod. Jedná se o malý přestupek, který se může přihodit snadno, aniž by dotyčný byl bezohledným pirátem silnic. Pokud se problém vyřeší příkazem na místě, pak je pokuta maximálně 1 000 Kč. Ve správním řízení je to již více, a to 1 500 Kč až 2 500 Kč. Za tento relativně malý prohřešek se trestné body neudělují.  V praxi se s tímto přestupkem téměř nesetkáte. Policisté si totiž zpravidla měření nastavují nad tento limit, protože musí počítat s určitou odchylkou měření.