KORONAVIRUS: Místo semaforu bude epidemiologickou situaci kontrolovat PES

Zdroj: online vysílání

Česko – I dnes se po jednání vlády konala tisková konference, na níž ministr zdravotnictví a také ministr průmyslu a obchodu shrnuli vše, co se týká aktuálního dění kolem koronavirové epidemie v Česku. Zásoby ochranných prostředků jsou tedy dle tvrzení ministra Havlíčka dostatečné, ministr Blatný pak ubezpečil, že testování v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb bude podléhat tomu, kdy dorazí testy – a nikdo nebude postižen, pokud testování začne později, než určuje původní vyhláška. Vláda také jednala o možnosti nařídit 13. a 16. listopadu volno, návrh ale neprošel, neboť česká legislativa pro nic takového neobsahuje odpovídající právní rámec. A tak ministr zdravotnictví alespoň vyzval, aby si ti, kdo mohou, vzali dovolenou, nebo pracovali z domova. Blatný zároveň upřesnil detaily týkající se nového systému řízení protiepidemických opatření, který byl pojmenován PES.

Zásoby ochranných prostředků

Zatímco během jara nebylo Česko na epidemii zrovna připravené (ostatně jako málokterá jiná země) a ochranných prostředků byl nedostatek, nyní se zdá, že se příslušné orgány – alespoň dle tvrzení ministra Havlíčka – poučily. Správa hmotných rezerv tak udržuje zásoby na dva měsíce dopředu – je ale třeba říci, že úkolem jednotlivých resortů je samostatný nákup ochranných prostředků. „Správa hmotných rezerv je železnou zásobou a bylo rozhodnuto, že bude mít dokonce zásoby navíc, což říkám proto, že roušek máme 72 milionů, dalších 13 milionů jich je na cestě, výsledkem bude více roušek, než je třeba, totéž platí pro respirátory. Dnes jsme se dohodli, že raději s předstihem nakoupíme také vyšetřovací rukavice, kterých na skladě budeme mít cca 45 milionů – ve světě totiž rukavice již scházejí, proto nakupujeme do zásoby na další 2 měsíce,“ upřesnil Havlíček.

Antigenní testování a zajištění personálu do domovů seniorů a zařízení soc. péče

Vláda zároveň pracuje na zajištění dostatku antigenních testů a také způsobech jejich úhrady. Proto byl předmětem dnešního jednání návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění – díky tomu by měla být umožněna přímá úhrada distributorovi. Samotný rozvoz testů byl přitom nezřídka zahájen až dnes, termín zahájení testování byl přitom omezen do této středy. „Diskutovali jsme to opakovně, nemyslíme si, že nařízení je třeba měnit, ve chvíli kdy zařízení nemají test k dispozici, nařízení naplnit nemohou, nikdo je za to penalizovat nebude,“ ubezpečil Blatný.

Ministr Blatný zároveň uvedl, že si je jeho resort vědom, že cílené testování může vést k nárůstu pozitivních mezi zaměstnanci, což v důsledku může způsobit personální krizi. „Uvidíme, jakým způsobem ty testy odhalí pozitivitu, kolik pozitivních bude, uvědomujeme si toto riziko, ale jinak jednat nelze – právě znalost situace u zdravotníků a pečovatelů, kteří se o seniory starají, je minimálně stejně důležitá, ne-li důležitější, než u seniorů samotných,“ upřesnil ministr. Pomoci by pak mohla např. armáda.

S ohledem na to, že mnohá zařízení sociální péče se potýkají s personálními problémy již nyní, schválili poslanci uvolnění dalších čtyř stovek vojáků z řad nelékařského zdravotnického personálu, ti budou moci pomáhat v jednotlivých zařízeních, kam budou přidělování dle rozhodnutí centrálního dispečinku – ideálně pak ve větších skupinách cca po 10 do zařízení, která již nezvládají provoz.

Vláda se přitom zatím nijak nesoustředí na seniory v domácí péči. „Uvědomujeme si, že i jejich bezpečí je ohroženo, aktuálně ale potřebujeme ošetřit tu populaci, která je v institucích, protože kumulace osob zvyšuje riziko přenosu,“ upřesnil Blatný.

Mezisváteční volno?

S ohledem na blížící se svátek 17. listopadu se také objevil návrh, že by zaměstnavatelé měli dát den předcházející (v pondělí) pracovníkům volno, diskutovalo se i o volném pátku. Návrh ale nakonec neprošel. „Snažili jsme se přijít na to, jak vyřešit 16. 11. jako volný den. Z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní volna v kuse. Bohužel ale neexistuje žádná forma, jak by toto stát legálně mohl nařídit nebo umožnit,“ shrnul ministr zdravotnictví a přidal určitý apel, aby zejména v pondělí lidé maximálně využili home-office či dovolené tak, aby většina mohla strávit 4 dny doma nebo ideálně mimo velká města s maximálním omezením kontaktů.

Aktuální vývoj

Včera bylo potvrzeno nejméně nových případů covid+ za poslední 4 týdny. Dalo by se také říci, že počty nakažených klesají (ale snižuje se i počet provedených testů). Procento pozitivních testů vůči všem provedeným se ale pořád pohybuje mezi 25 – 30 %. Přesto Blatný velmi opatrně uznal, že nedělní pokles je větší než v rámci všech nedávných nedělí a s ohledem na pokles čísel i v ostatní dny tak lze dle jeho slov soudit, že brzdění epidemie pokračuje a do jisté míry se dokonce zrychluje. „Zopakuji ale svůj apel, že dělat příliš překotné závěry není moudré. Přijatá opatření se však nepochybně projevila a určitě teď není důvod je nyní zpřísňovat. Chystané skóre rizikovosti by do situace mělo vnést řád a musíme se připravit také na to, jak ta opatření řízeně rozvolňovat,“ shrnul.

Hlídací (a rozvolňovací) PES

Právě do dnešního dne měl být hotov systém rozvolňování (či naopak zavádění opatření) tak, aby mohl být připraven k připomínkování. Ačkoliv se Blatný omluvil, že první verze bude k dispozici teprve zítra, uvedl alespoň, že se jeho resort rozhodl systém pojmenovat PES (protiepidemický systém). Bylo také upuštěno od jednotné tabulky, která by s ohledem na množství informací mohla být nepřehledná, a tak vzniknou její dvě verze. První určí, jak budou opatření definována, bude jednoduchá a její finální verze by měla být hotova zítra. Tabulky druhé úrovně pak do detailů opatření rozpracují na úrovni resortů a oblastí a měly by být hotovy do pátku. Cílem je, aby celý systém bylo možné představit na pravidelné páteční datové tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví a co nejdříve jej začít využívat. „Plně si uvědomujeme, že tak, jak se vyvíjí situace, se bude muset vyvíjet i systém, ten by měl být užíván cca do konce roku a případně na další období modifikován,“ uzavřel Blatný.