Kdy je tzv. odkaz lepší než dědictví. Jak ho zřídit a jaké z něj plynou výhody

Ilustrační foto

Dědictví bývá často velmi emotivním tématem. V jeho souvislosti se nejčastěji hovoří o závěti, málokdy však o odkazu. A to je velká škoda, protože jsou situace, které tzv. odkaz pomáhá řešit velmi efektivně a rychle. Zvažte sami, zdali ho jednou nevyužijete, ať už jako ten, kdo bude chtít v budoucnu nějaký majetek odkázat, nebo ten, kdo by mohl mít z takto odkázaného majetku prospěch.

Co platí pro dědictví

Ještě do r. 2013 platilo, že pokud člověk chtěl, aby po jeho smrti někdo dostal část jeho majetku, musel ho ustanovit svým dědicem. Jiná možnost nebyla. Jenže právě zde byl háček. Platilo totiž a stále platí, že součástí dědictví je nejen majetek, ale také dluhy. Pokud dotyčný nějaký ten dluh měl, pak dědicové byli obdařeni nejen částí majetku, ale také odpovídající částí dluhu. Jestliže dva sourozenci zdědí dům zatížený hypotékou, je logické, že s domem získají oba také povinnost hradit hypotéku. Jiná situace však nastane například tehdy, když chce dotyčný zajistit, aby osoba, která mu ve stáří a nemoci významně pomáhá (dejme tomu soused Jan), dostala po jeho smrti nějakou odměnu, třeba jeho auto, kterým ho vozila k lékaři. Pokud by platila stará legislativní úprava, pak by onen dobrodinec získal s ojetým autem také dluhy, z čehož by měl patrně radost až za hrob.

Výhoda odkazu

Novelizace občanského zákoníku v r. 2014 přinesla významnou změnu, a to tzv. institut odkazu. Ten umožňuje, aby člověk před svou smrtí (tzv. zůstavitel) odkázal určitou věc osobě, která není dědicem, ale tzv. odkazovníkem. Funguje to tak, že zůstavitel nařídí dědici, aby odkazovníku vydal ze svého dědictví určitou věc. I když to zní komplikovaně, v praxi to taková hrůza není. Pan Babočka (zůstavitel) by v odkazu stanovil  své dceři (dědici), aby v případě jeho smrti vydala sousedu Janovi (odkazovníku) jeho ojeté auto (věc).

Jelikož soused Jan není dědicem, ale odkazovníkem, auto nebude spadat do dědického řízení, které často trvá poměrně dlouho. Rovněž bude ušetřen notářských poplatků (o jejich výši jsme psali zde), kterým dědictví podléhá. A v neposlední řadě, pokud by měl náhodou pan Babočka nějaké dluhy, nebudou se ho týkat.

Jak odkaz zřídit

Odkaz je potřeba zřídit písemně, nejčastějším případem bude patrně jeho uvedení v závěti. Může být však také uveden v dědické smlouvě či určen tzv. dovětkem, kterým může zůstavitel také stanovit podmínky, které musí odkazovník splnit, aby mohl odkaz nabýt.