KORONAVIRUS: Jak PES bude řídit školství? Další žáci a studenti do škol nejspíš zamíří již příští týden

Zdroj: online vysílání

Česko – Protiepidemický systém PES představilo minulý týden ministerstvo zdravotnictví. Na pětistupňové škále jsou představena související opatření, která se příslušné míry rizika týkají. A jelikož epidemiologická situace se vyvíjí v Česku poměrně dobře a je pravděpodobné, že počínaje příštím pondělím se přesuneme ze stupně 5 do stupně 4, je docela pravděpodobné, že se do školních lavic vrátí další žáci a studenti. Jak přesně bude PES organizaci školství ovlivňovat, pak dnes shrnul na tiskové konferenci také ministr školství Plaga.

Již ve středu do školních lavic usednou žáci prvních a druhých tříd – distanční forma výuky je totiž v těchto případech velmi problematická a PES se školní docházkou nejmladších žáků počítá i v 5., tedy nejvyšším stupni rizika (totéž pak platí i pro školy mateřské). „Data ukazují, že šíření onemocnění je v rámci nižších stupňů nízké a riziko je malé, ukazuje se, že první stupeň ZŠ by vysokým rizikem být neměl,“ potvrdil také Ladislav Dušek z ÚZIS.

PES ve škole – kdy, kdo a co ne/smí?

Podle systému PES by se ale již v pondělí následující týden mohli do škol vrátit také deváťáci a maturanti – očekává se totiž, že napříč zemí bude stupeň rizika snížen. „Čekáme, zda aktuální stav není jen výkyv, ale zdá se, že tento týden nejspíš ČR zůstane ve 4. stupni rizika a nic nebude bránit tomu, aby byl na konci týdne tento stupeň vyhlášen,“ potvrdil i Dušek. Navzdory deklarované transparentnosti systému ale související krok zatím zcela jasný není. „Vážím si toho, že systém PES něco počítá, je ale třeba najít balanc mezi automatickým výpočtem a tím, aby se děti i rodiče mohli připravit na návrat do škol. Školy a děti by se tu informaci měly dozvědět v dostatečném předstihu,“ uvedl tak ministr Plaga. Jak se tedy PES ke školní docházce staví?

  • stupeň: vše kromě univerzit 3. věku je rozvolněno (platí specifická pravidla), prezenční výuka se týká všech škol, roušky ve třídách nejsou třeba,
  • stupeň: platí podobná pravidla jako u prvního stupně rizika, probíhá prezenční výuka na všech stupních, univerzity 3. věku distančně. Ruší se povinnost roušek ve třídách pro 1. stupeň ZŠ,
  • stupeň: rotační prezenční výuka 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ s výjimkami (prezenčně jen MŠ, speciální školy, 1. stupeň ZŠ a 1. ročníky SŠ), distanční výuka na VŠ – prezenčně jen 1. ročníky,
  • stupeň: MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ prezenčně, rotačně po týdnech 2. stupně ZŠ s výjimkami, distančně SŠ, VOŠ a VŠ s výjimkami – výjimkou jsou přitom závěrečné ročníky, které dochází prezenčně,
  • stupeň: prezenčně pouze MŠ, speciální školy a 1. a 2. ročníky, jinak vše distančně.

Roušky a větrání = základ úspěchu

Podle Plagy pak hlavním smyslem PES udržet stále co nejmenší počet kontaktů mezi žáky, proto se do škol nevrací všichni najednou. Ani v jednom z pěti stupňů rizika se pak nepočítá se zahrnutím tělesné výchovy ani zpěvu. Naopak ve všech stupních rizika se stanou klíčovými kroky v boji s šířením koronaviru větrání (minimálně každou půlhodinu) a také nošení roušek. „Je nutné, abychom trpěli roušky i ve školách, vyzýváme školy, aby s dětmi trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu, ale součástí opatření je i větrání ve školách, což je velmi důležitý faktor. Když se kombinují roušky a větrání, dochází k zásadní redukci covid-19 ve třídách,“ upřesnil Plaga. Podle jeho slov pak nošení roušek zdraví neškodí a není nijak omezující, což demonstroval na porovnání s chirurgem, který si také během operace nesundá roušku proto, že v ní již nemůže vydržet (nutno ovšem dodat, že chirurgovi obvykle není šest či sedm let…).

Covid-testy pro žáky a učitele?

Ačkoliv se také množí otázky týkající se možného testování napříč resortem školství, podle Plagy je problematika kontinuálně řešena na ministerstvu zdravotnictví. „Nejsem proti testování učitelů, a jelikož nejproblematičtější kategorií byla co do šíření nákazy kategorie středoškoláků, tak i tam si dovedu představit nějakou formu testování. Způsob testování, aby to dávalo smysl, ale musí vymyslet ministerstvo zdravotnictví, které s nějakou strategií nepochybně přijde,“ shrnul ministr školství s tím, že by přivítal jakoukoliv možnost testování pedagogů a studentů SŠ, kde byl výskyt covidu-19 až 10x vyšší než v případě nejmladších žáků, neumí si ale představit pravidelné testování nejmenších žáků. Klíčové rozhodnutí je však na ministerstvu zdravotnictví.

Prázdniny budou

Podle Plagy pak navzdory ztížené situaci a faktu, že výuka probíhá zatím většinou distančně, proběhne i klasické pololetní hodnocení. Díky novele školského zákona, která vstoupila v platnost v září, je totiž hodnocení studijních výkonů nedílnou součástí distančního vzdělávání. Přesto by ale měli učitelé k této problematice přistupovat citlivě, apeloval ministr. Zároveň také vyloučil, že by ministerstvo plánovalo jakkoliv zasahovat do prázdnin – a např. rušit prázdniny jarní. Vzdělávání totiž – ač distančně – probíhá. Pokud by se ale ukázaly určité nedostatky či mezery např. u sociálně znevýhodněných dětí, bylo by možné realizovat v létě vzdělávací summer-campy.