Proslulé pařížské katakomby: Jsou turistickou atrakcí, ale také místem, které vzbuzuje děs

Pařížské katakomby

Již staří Římané dolovali pod Paříží chodby, a to kvůli kamení, které těžili – konkrétně prý vápenec a sádrovec. V 18. století ustupují ve městě hřbitovy nové zástavbě, a tak se z podzemních chodeb stává pohřebiště. Staré hřbitovy jsou rušeny, kosti nebožtíků vykopány a odsunuty do podzemí. Do roku 1814 byly do katakomb umístěny ostatky více než 6 milionů lidí.

Obrovské pohřebiště

Katakomby se tak staly obrovským podzemním hřbitovem, podle některých největším na světě. Atmosféra v podzemí je prý velmi strašidelná, a co teprve v minulosti – kdo z nás by tu chtěl být hrobařem?

Však hrobaři se údajně také bouřili – a to proti tomu, aby museli dále vstupovat do podzemí, protože tvrdili, že zde straší. Popisovali děsivé zvuky – lamentování, hučení, vrčení. V posledním případě se však mohlo jednat o psy, kteří se zatoulali do podzemí.

Zmizelí

Někteří hrobaři popisovali, že na zdech se pohybují záhadné stíny. A někteří hrobaři se prostě ztratili. To může mít opět vysvětlení – možná se zkrátka ztráceli v labyrintu dlouhých podzemních chodeb. Jsou ale tací, kteří se domnívají, že za vším mohou stát zlí duchové. Pohřbení se tak mají mstít za to, že byli vykopáni z míst posledního odpočinku a odhozeni do podzemních chodeb.

Turistická atrakce

Ve 20. století se z místa stala turistická atrakce, ovšem příjemné prostředí prý to není. Z asi 250 kilometrů chodeb je návštěvníkům zpřístupněno pouze několik, ale člověk zde snadno propadne panice. Někdo zde cítí vyloženě negativní energii a navíc – někteří návštěvníci opět slýchávají podivné zvuky. Lidé říkají, že cítí, že jim něco dýchá za krk, ačkoliv za nimi nikdo nestojí. Řada lidí již viděla i podivnou záři, která se line nad lebkami. Takže kdoví?