Než někomu půjčíte auto, dobře si to rozmyslete. Může vás to totiž přijít velmi draho

Ilustrační foto

„Nepůjčil bys mi na chvilku auto? O nic nejde, zítra ho máš zpátky.“ Velmi pečlivě zvažte, komu na tuto otázku přikývnete. Měl by to být nejen zkušený řidič, ale také zodpovědný člověk. Rčení, že dobrý úmysl bude po zásluze potrestán, zde totiž platí přímo dvojnásob.

Auto půjčíte, ale zodpovědnosti se nezbavíte

Logicky si myslíte, že pokud váš kamarád Eda, kterému jste auto půjčili, něco na silnici vyvede, pak bude za důsledky zodpovědný on a nikoli vy. Jenže skutečnost je poněkud jiná. Hlavní slovo zde má zákon o provozu na pozemních komunikacích. Paragraf 10 odst. 3 říká, že provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu.

Nejen přestupek, ale také pokuta

V § 125f odst. 1 je uvedeno, že provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tudíž i když to byl Eda, koho zachytil automatický radar, jak fičí skoro stovkou přes obec, jste to také vy, kdo se dopustil přestupku. Jakožto provozovatel jste totiž nezajistil, aby řidič vašeho vozu dodržel pravidla provozu. Za tento přestupek vám může být uložena pokuta. Všimněte si, že zákon používá slovo „může“. Záleží na konkrétních okolnostech, tedy i na tom, jestli se Eda přizná. Výše pokuty zpravidla odpovídá pokutě pro původní přestupek. Naštěstí pro vás je zde však strop, a to 10 000 Kč. A ještě jedna pozitivní zpráva – o body nepřijdete.

Samozřejmost, která vás možná ani nenapadne

Jako provozovatel vozidla vyloženě nesmíte svěřit řízení vozidla osobě, která není dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla, a dále která není držitelem řidičského oprávnění. Na první pohled zcela logická věc. Ale možná vás ani nenapadne chtít po Edovi, aby vám ukázal svůj platný řidičák. Jenže co když je momentálně třeba „vybodovaný“ nebo patří k věčným studentům autoškoly, kteří ji při velké dávce štěstí a trpělivosti zkušebního komisaře úspěšně ukončí až v příští pětiletce? Pokud ho v tomto případě policisté na jeho toulkách vaším autem zastaví, pak pokuta opět hrozí vám.

Jak to chodí v praxi

A co když vám Eda o svém úspěšném počínání za volantem nic neřekne, jelikož vám jako dobrý kamarád nechce přidělávat starosti? Zpravidla majiteli vozidla přijde úřední obálka s vyrozuměním o spáchání dopravního přestupku (např. parkování v zákazu, překročení rychlosti zachycené automatický radarem) a sankce. Záleží pak na vás, jestli pokutu zaplatíte, nebo využijete možnosti přestupek rozporovat. To znamená, že se odvoláte, uvedete, že jste auto neřídili a budete muset uvést řidiče. Pokud Eda vinu přizná, zaplatí pokutu on. Pokud ne, budete platit vy.

Na osobu blízkou zapomeňte

Je možné, že vám zkušenostmi ošlehaný Eda poradí, abyste řekli, že vozidlo řídila osoba blízká. Vy pak tudíž nemůžete uvést její údaje, abyste jí tím nezpůsobili újmu. Před několika lety, kdy platilo staré znění  zákona, by se tím opravdu vše vyřešilo. Nyní však zaplatíte pokutu vy, jakožto provozovatel, protože podle § 10 odst. 1 písm. d) provozovatel nesmí svěřit řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Pokud se chcete na toto téma dozvědět více, detailní úpravu najdete zejména v § 125f uvedeného zákona.

Rada na závěr. Pokud nechcete mít problémy, držte se přísloví, že manželka, auto a dýmka se nepůjčují. A Edovi už vůbec ne!