Dědí se nejen majetek, ale také dluhy. Kdo je na tuto situaci připraven, nebude zaskočen

Ilustrační foto

Dědictví je většinou spjato s představou rozdělování majetku po pozůstalém mezi jednotlivé dědice. Tato představa je správná, ale není úplná. Dědí se totiž nejen majetek, ale také dluhy. Pokud nebožtík žil obzvláště nezodpovědným způsobem života, může se stát, že jeho dědictví obnáší zejména dluhy. Pozůstalým takto svým odchodem připraví nejednu horkou chvilku, když se na ně začnou obracet všichni věřitelé. V této nezáviděníhodné situaci visí dědicům nad hlavou Damoklův meč. Podle nejčernějšího scénáře by se jim totiž mohlo stát, že by se sami museli zadlužit, aby zděděné dluhy uhradili.

Mylná představa

Stále panuje obecná představa, že pokud při vší smůle zdědíte s majetkem také nějaké ty dluhy, ty se odečtou od hodnoty zděděného majetku a v nejhorším budete na nule. Odborně řečeno, že za dluhy odpovídáte pouze do výše svého dědictví. Tak to ovšem bývalo dříve.

Aktiva minus pasiva

Novelizace občanského zákoníku z r. 2014 přinesla podstatnou změnu, která má za cíl ochránit věřitele. Na ně se totiž mnohdy nedostalo, protože pohotoví dědici stihli obratně rozebrat majetek zesnulého a na úhradu dluhů pak nezbylo. Dle § 1704 občanského zákoníku nyní platí, že dědic hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu (tedy i nad cenu nabytého majetku) s ostatními dědici společně a nerozdílně. Pokud tedy zdědíte například garáž s ojetým autem v hodnotě 210 000 Kč a dluh za 300 000 Kč, pak vám náleží obojí ve své plné výši, tudíž celkově budete 90 000 Kč  v mínusu.

Dluhy společně, nerozdílně a v celé výši

Je-li dědic pouze jeden, pak se budou věřitelé obracet logicky pouze na něho. Co ale když je dědiců více, např. tři? Prodají garáž i s ojetým autem, každý si nechá 70 000 Kč z prodeje a také poměrnou část dluhu ve výši 100 000 Kč? A věřitel bude postupně obcházet všechny tři a mámit z nich zpět své peníze? Ne, podle uvedeného paragrafu může věřitel přijít za kterýmkoli dědicem a požadovat uhrazení celé částky 300 000 Kč. V podstatě ho nezajímá, jak si vyúčtování dluhu dědicové mezi sebou dohodli.

Ochrana před dluhy

Pokud vám hrozí, že se stanete majiteli předlužené pozůstalosti, máte dvě možnosti, jak si nenechat zničit život dluhy, za které nemůžete. Za prvé můžete podle § 1485 dědictví odmítnout. Tímto však odmítáte nejen dluhy, ale také všechny ostatní věci z pozůstalosti, tedy i zmíněnou garáž s autem. Toto rozhodnutí později nemůžete odvolat.

Pokud jsou majetkové poměry zemřelého spletité a nelze dopředu jasně určit, jestli nakonec převýší jeho majetek nebo zvítězí dluhy, můžete zvážit druhou možnost, dle § 1706 tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Sestaví ji zpravidla notář (tudíž není zdaleka zadarmo) a bude obsahovat seznam veškerého majetku zůstavitele (tedy plusových i mínusových hodnot). Pokud by se postupně ukázalo, že dluhy převyšují hodnotu majetku, budete za ně ručit jen do výše hodnoty nabytého dědictví.

Musíte jednat rychle

Dědictví však musíte odmítnout zpravidla do jednoho měsíce ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o vašem právu dědictví odmítnout. A činíte tak výslovným prohlášením vůči soudu. Co se týká uplatnění výhrady soupisu, i zde je lhůta jeden měsíc ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o možnosti výhrady soupisu. Lhůtu si tedy pečlivě hlídejte, jinak hrozí, že se kvůli splácení dluhů budete muset sami zadlužit.