Neplatí vám druhý rodič na vaše dítě? Zákon o náhradním výživném by vám měl pomoci

ilustrační foto: pixabay.com

Finanční situace rodičů samoživitelů nebyla nikdy jednoduchá. Je spíše pravidlem než výjimkou, že druhý rodič na dítě řádně nepřispívá. Neplacení výživného patří totiž mezi nejčastější trestné činy. Příští rok by měla začít fungovat pomoc od státu v podobě náhradního výživného. Kdo o něj bude moci zažádat a do jaké výše? A jak daleko je vůbec schvalování potřebného zákona?

Samoživitelé a výpadek příjmů na všech frontách

Současná koronavirová krize uvrhla matky samoživitelky do dalších problémů. Jsou to totiž zpravidla ženy, které pracují v nejvíce postižených oblastech (cestovní ruch, obchody, služby). Nutnost zůstat s malým dítětem doma díky uzavření škol se opět dotkla převážně matek samoživitelek. (Otců samoživitelů je mnohem méně a většinou pobírají větší mzdu než ženy). Navíc  vzrostly počty případů, kdy i dosud  platící protějšek přestal výživné platit, protože o práci sám přišel.

Kdo bude mít nárok

Nárok na náhradní výživné budou mít samoživitelky a samoživitelé, kteří využili všech zákonných možností a kvůli dlužnému výživnému podali návrh na exekuci či již běží soudní výkon rozhodnutí. V případě potřeby bude možnost využít pomoci Úřadu práce ČR a návrh na exekuci vyplnit přímo s pracovníkem na daném kontaktním pracovišti.

Na koho se obrátit

S uplatněním žádosti na náhradní výživné se rodič obrátí právě na ÚP ČR. Každý případ bude úřadem posuzován individuálně a rozhodnutí o přiznání či nepřiznání nároku bude vydáno nejpozději do 30 dnů od dodání všech potřebných dokumentů.

Jak dlouho bude stát platit a kolik

Neplnění vyživovací povinnosti ze strany druhého rodiče bude samoživitelka či samoživitel ÚP ČR dokládat každé 4 měsíce. Na základě toho bude možné pobírat náhradní výživné až 24 měsíců. Částku vyplacenou pečujícímu rodiči bude poté ÚP ČR vymáhat po dlužníkovi skrze své krajské pobočky.

Po přiznání nároku bude samoživitelům a samoživitelkám vypláceno náhradní výživné ve stejné výši, jaká byla druhému rodiči stanovena soudem. Maximálně se bude jednat o částku 3 000 Kč. V případě, že druhý z rodičů platí výživné jen částečně, bude soudem stanovená částka rodiči vychovávajícímu dítě doplacena státem.

Jak je zákon daleko

Návrh zákona schválila nedávno převážnou většinou poslanecká sněmovna, takže nyní zbývá ještě senát a podpis prezidenta. Počátek účinnosti zákona se odhaduje na 1. červenec 2021. Vyplácení náhradního výživného přijde náš stát ročně na téměř 900 mld. Kč.

Zdroj: MPSV