Antonio Salieri je ze smrti W. A. Mozarta zřejmě očerňován neprávem

W. A. Mozart

Dodnes se někteří badatelé nemohou shodnout na příčině smrti předčasně zesnulého skladatele Mozarta. Stále se někde objevuje přesvědčení, že byl otráven. Ale proč a kým? Formanův film Amadeus nás poněkud svádí na scestí.

Requiem

Očití svědkové posledních měsíců, kdy měli možnost Mozarta pozorovat, uvádějí jen melancholii a myšlenky o smrti. Dnes víme, že spousta legend se točí kolem jeho poslední hudební objednávky – Requiem. Mozarta prý tehdy navštívil muž v šedém obleku, který údajně vypadal sám jako smrt a požádal ho, aby složil Requiem na přání zákazníka, který si přeje zůstat v anonymitě. Mozart opět zápasil s penězi, tak rád přijal nabídku.

Smrt génia

Manželku Constanze děsil slovy, že jej někdo otrávil a Requiem tak vlastně skládá sám pro sebe. Nakonec skutečně ulehl s horečkou a sebemenší pohyb mu působil bolesti. Zemřel 5. prosince 1791 v jednu hodinu ráno ve věku 35 let. Rodina na tom byla finančně dosti špatně a rakev byla uložena do „všeobecného jednoduchého hrobu“. Přitom Mozart za život vydělával rozhodně dobře – jenomže on ani Constanze neuměli s penězi hospodařit.

Zpráva o jeho smrti se rychle roznesla a začalo se spekulovat, k čemuž přispívala i Constanze. Jedním z hlavních podezřelých byl skladatel Antonio Salieri, který měl na něj žárlit.

Antonio Salieri

Je dodnes mnohými považován za traviče Mozarta, a to bez jakýchkoliv důkazů. Společnost k tomu vede řada motivů – Mozartův génius a žárlivost na něj apod. Ale Salieri byl tehdy úspěšným císařským skladatelem, proč by to dělal? U císaře měl Antonio za dobu svého působení ve Vídni pěkné místo a dostával víc zakázek než Mozart, dokonce také učil. Podle dobových svědectví mezi nimi žádná velká rivalita nepanovala. Salieri se těšil neslýchanému úspěchu a Mozartovu Figarovu svatbu veřejně pochválil.

Mozart jej prý měl dokonce oslovovat „Lieber Papa“. Spíše by se mohlo zdát, že Mozart poněkud žárlivě sledoval Salieriho, neboť doba ještě plně nedoznala Mozartova génia.

Jak tedy zemřel?

Dohadů o příčinách Mozartovy smrti je ale od té doby plno: revmatická horečka, selhání ledvin, srdce, zápal plic – dnes se badatelé kloní k infekčnímu onemocnění. K tomu přičtěme sebevražedné pracovní nasazení.

Je tu jedna věc, a sice údajné Salieriho přiznání v ústavu pro duševně choré – mohl to však být jen výkřik již duševně nemocného muže. Stala se z toho nicméně aféra. Přesto všichni jeho blízcí i ošetřovatelé takovouto událost, tedy ono přiznání, popřeli.