KORONAVIRUS: Česko zatím do 4. stupně systému PES nepřejde, nová omezení ale budou platit od středy

Česko – Již od soboty, kdy se poprvé skóre protiepidemického systému PES přehouplo přes hodnotu 60, což značí přechod ze stávajícího 3. stupně do stupně č. 4, se hojně spekulovalo o tom, zda se opět máme připravit na lockdown. Dnešní jednání vlády sice k tomuto závěru nedospělo, ovšem nová omezení stejně přijdou, nejvíce se dotknou restauračního byznysu a konzumace potravin a alkoholu na veřejnosti.

Jedním z hlavních témat jednání vlády byl především další postup v rámci protiepidemického systému PES. Pokud by se totiž v potaz brala pouze zveřejněná tabulka, která určuje jednotlivé stupně dle rizikového skóre, znamenalo by to, že Česku bezprostředně hrozí další uzavření spojené právě s opětovným přechodem do čtvrtého stupně rizika. Ovšem nejen PES je pro vydávání rozhodnutí důležitý.  „Zdůrazňuji to, co je v platné metodice a co říkám do začátku, PES je zásadním, ale ne jediným zdrojem pro naše rozhodování. Došlo ke stagnaci stavu, zastavil se další pokles, počet nakažených dále neklesá, ale v současné době nejsou patrné rizikové scénáře v zátěži zdravotního systému,“ uvedl ministr zdravotnictví Blatný s tím, že PES je na hranici 3-4, včera a dnes bylo rizikové skóre 64, což ale automaticky další lockdown neznamená.

Data totiž mluví jasně – počty nakažených a do nemocnic transferovaných seniorů nestoupají, naopak trvá mírný pokles v obou sledovaných věkových skupinách (65+ a 75 +). A jelikož i kapacity nemocnic se pozvolna uvolňují, oznámil Blatný, že právě z těchto důvodů – a také v souladu s metodikou PES – zatím jeho resort vládě přechod do stupně č. 4 nenavrhne, a to ani kdyby i zítra rizikové skóre opět překročilo hranici 60 bodů (platí totiž, že podnětem  pro přechod do vyššího stupně rizika jsou tři dny, kdy rizikové skóre překročí kritickou hranici). Blatný ale také dodal, že situaci bude samozřejmě dále sledovat a monitorovat.

Nová opatření platná od středy

Ovšem jelikož situace je docela vrtkavá, nelze se prý obejít alespoň bez dílčích omezení. „Za naprosto zásadní považujeme přijetí opatření, která budou cílit na tu část populace, která se nechová příliš zodpovědně. Musíme udělat něco pro to, aby se nedodržování opatření se zmírnilo,“ oznámil také Blatný. Stávající nárůst rizikového skóre totiž není zatím dopadem čtvrtečního rozvolnění – to na projevení se v aktuální epidemiologické situaci vyžaduje 7-10 dní. Podle Blatného tak nárůst souvisí s tím, že před 7-10 dny se lidé začali chovat více nezodpovědně. „Lidé začali brát opatření na lehkou váhu, bylo to zneužívání projev z okének, přistavování vyhřívaných stanů, ale také konzumace potravin a nápojů na vánočních trzích,“ shrnul ministr zdravotnictví exemplární příklady, k nimž v závěru dodal také přeplněnou MHD.  I proto také apeloval na města, magistráty či starosty, aby provoz MHD navýšili a nedocházelo ke zbytečné kumulaci lidí v autobusech, tramvajích ad.

Hlavními opatřeními, která se však opět dotknout především poskytovatelů stravovacích služeb, je omezení provozní doby a také zákaz výdeje z okének po 20.00, kdy také nově musí kompletně zavřít (jedinou výjimkou jsou služby rozvozu). Ve 20.00 musí kromě restaurací zavřít také kluby a bary. Naprostý zákaz prodeje potravin a nápojů pak platí i pro  trhy všeho druhu, kromě toho bude také zaveden zákaz prodeje alkoholu z okének a samozřejmě i zákaz jeho konzumace na veřejnosti. Všechna tato opatření pak vstoupí v platnost od středy.

Začne PES štěkat jinak?

Že PES rozhodně není tak úplně transparentním systémem, jak by se na první pohled mohlo zdát, pak naznačuje i fakt, že v dohledné době dojde k zásadním úpravám v jeho výpočtech. Podle Blatného musí jeho resort zohlednit novou metodiku Evropské agentury pro kontrolu a prevenci nemocí, která vydala nové stanovisko k použití antigenních testů.  Jejich výsledky jsou nově hodnoceny stejně jako výsledky PCR testů, takže je-li člověk diagnostikován prostřednictvím antigenního testu, již nemusí na test PCR kvůli potvrzení, ale míří rovnou do izolace. To pak podle Blatného významně ovlivní i výpočty rizikového indexu, a to zejména v souvislosti s již zahájeným testováním pedagogických pracovníků, ale i plánovaným plošným testováním před Vánoci, které má být realizováno napříč republikou.