Mohl zabíjet strach z neznámých sil?

Řecký bůh Pan

Je možné, že se nás na určitých místech dotkne cosi neznámého, a to způsobí, že propadneme neurčitému děsu?

Panika

Toto slovo je odvozeno od starořeckého boha Pana. Tento bůh je zobrazován s kozlími rohy na hlavě a ovlivnil později silně křesťanskou představu o ďáblovi. My víme, že tito staří bohové patří do říše mýtů. Přesto se zdá, že okolo nás vládnou mysteriózní síly, které jsou schopny zbortit náš pocit jistoty.

Záchvat děsu

Takové děsivé hrůze propadla britská spisovatelka Joan Grantová, a to, když navštívila skotské Highlands. V roce 1928 si se svým mužem vyrazila do lovecké chaty poblíž Grantown-on-Spey. Rozhodli vydat se do Rothieinurchus, odkud se chtěli dostat dále do Cairngorm Mountains, pohoří centrální vrchoviny. Jelikož však bylo velké horko, rozmysleli si to.

Zůstalo u menší procházky a nezdálo se, že by bylo něco v nepořádku. Náhle však byla Joan zachvácena takovou hrůzou, že v panice běžela zpět tam, odkud přišli. Její manžel běžel za ní a snažil se ji přesvědčit, aby se zastavila a řekla mu, co ji tak vyděsilo. Ona však na něj jen volala, aby běžel s ní, a to co nejrychleji.

Celou situaci popsala později. Cosi nevysvětlitelného a neviditelného se za ní rozběhlo a snažilo se ji dohonit. Joan v tu ránu měla pocit, že by byl konec, kdyby ji to opravdu dohnalo. Nemohla se totiž této síle bránit, její panika byla nezvladatelná. A tak utíkala tak dlouho, až se dostala za jakousi pomyslnou, též neviditelnou bariéru – a za ní již se cítila bezpečně.

Tragická dohra

O několik let později se ocitla tato žena opět ve stejné oblasti. Od lékaře, který tam působil, se dozvěděla, že na místě, kde ji před lety zachvátila panika, byli nalezeni dva mrtví muži. Oběma nebylo ještě ani třicet let.

Nalezeni byli, jak leží asi sto metrů od sebe, obličejem k zemi a s rukama a nohama rozhozenýma, jakoby snad upadli na útěku. Při pitvě lékař zjistil, že byli naprosto zdraví, ovšem jejich srdce se náhle zastavila. V úmrtním listě tedy stála jako příčina smrti „selhání srdce“. Lékař samotný však byl přesvědčen, že tito turisté zemřeli, protože je zachvátila nějaká hrozná panika.

Okolí vypadá mírumilovně, ale takových míst může existovat celá řada. A zdá se, že leckteré archaické bytosti mohou být alespoň v jistém slova smyslu živější, než bychom mohli čekat.