Deprese, alkohol, agresivita, domácí násilí – začarovaný kolotoč díky pandemii zesílil. Co mohou dělat oběti?

ilustrační foto

Propad příjmů nebo úplná ztráta zaměstnání, omezení volného pohybu, izolace, ponorková nemoc a obavy z budoucnosti. To vše má těžký, někdy až destruktivní, dopad na lidskou psychiku. Lidé z těchto situací samozřejmě hledají únik. Osvědčeným antidepresivním prostředkem je láhev alkoholu. V každé domácnosti je zpravidla ihned po ruce a navíc, na rozdíl třeba od sportu, není třeba vyvíjet žádnou další aktivitu. Stačí jen odšroubovat láhev. A smutek je pryč, většinou se však rychle vrátí a nepřijde sám, společnici mu bude dělat agrese.

Alkohol od depresí neuleví

I když zpočátku pár panáků přinese rychlou úlevu, alkohol je významným depresogenem (tedy látkou, která sama depresi vyvolává) a také spouštěčem agrese.

Více psychických poruch a domácího násilí

Podle výzkumu Národního ústavu pro duševní zdraví už jarní fáze epidemie vedla u afektivních poruch, mezi něž patří např. deprese, až k trojnásobnému nárůstu výskytu, u úzkostných poruch se jednalo o dvojnásobek. Také došlo k výraznému vzestupu konzumace alkoholu, která se přesunula z veřejných barů a hospod za zavřené dveře bytů. Pracovníci psychologických linek pomoci při současné druhé vlně opět evidují zvýšený počet případů domácího násilí. Je téměř pravidlem, že agresor bývá posilněn alkoholem. Navíc společenská izolace, která je nyní přímo nařízena, je společně s nadměrným pitím alkoholu vyloženě podhoubím domácího násilí. Co může oběť – nejčastěji žena – v takové situaci dělat?

Vykázání násilníka

Nejčastěji se děje přivoláním policie obětí ve vyhrocené situaci. Dle informací Ministerstva vnitra ČR, pokud policie zjistí, že se v daném případě jedná o domácí násilí (dále DN), přičemž hrozí další útoky, je oprávněna násilníka rovnou ze společného obydlí vykázat. Zároveň jí zakáže vstup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Policista takto rozhodne z úřední povinnosti, tzn. pokaždé, jsou-li pro takový postup splněny podmínky. Souhlas ohrožené osoby (např. partnerky, dítěte, rodiče) se nevyžaduje. Vykázaný agresor si pak může do 24 hod v doprovodu policie vyzvednout z obydlí osobní věci a věci pro výkon svého povolání. Policie by zároveň měla poučit oběť i násilníka, jak dále mohou postupovat. Do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání policie provede kontrolu, zda rozhodnutí o vykázání dodržuje vykázaná i ohrožená osoba.

Obrátit se na soud mohou i šestnáctileté děti

Oběť násilí se může obrátit také na soud, který může v rámci předběžného opatření na její návrh agresora vykázat na delší dobu. S žádostí o ochranu před DN se může obrátit na soud nejen oběť DN (velmi často manželka, partnerka), ale v podstatě kdokoli, kdo ve společné domácnosti žije, tedy např. i dítě nebo rodič oběti. Je důležité vědět, že v případě dítěte, toto nemusí být zletilé, stačí když dovrší 16 let, což je věk procesní způsobilosti, tedy způsobilosti samostatně vystupovat před soudem.

Týrání je trestným činem

Na závěr ještě uveďme, že týrání osoby blízké nebo osoby žijící ve společném obydlí je trestným činem, za který hrozí odnětí svobody až na několik let.