Akce Milostivé léto umožňuje splatit dluhy bez poplatků, sankcí a úroků. Jak znovu začít s čistým štítem?

Zdroj: Pixabay

Česko – Milostivé léto je akce, kterou vyhlásil stát, a v podstatě se jedná o možnost, jak splatit své dluhy bez veškerých vysokých exekučních poplatků, sankcí i úroků, které v mnoha případech původní dluh navyšují na neúnosnou míru. Akce je však časově omezena, ti, kdo by jí chtěli využít, tak vše musí zvládnout během tří měsíců. Jak celý proces funguje a jakých dluhů se týká?

Kdo a jak může využít Milostivého léta?

Celá akce startuje 28. října a potrvá přesně tři měsíce, tedy do 28. ledna 2022. Právě v tomto období se dlužníci budou moci vyplatit z exekucí u veřejnoprávních institucí pouze úhradou jistiny, penále má být škrtnuto. Milostivé léto fakticky znamená, že dlužníci v exekuci, kteří dluží státu (což je např. obec, město, kraj, dopravní podnik, společnost zřizovaná městem či krajem nebo pojišťovna), mají jedinečnou příležitost během tří měsíců uhradit celou jistinu (úhrada musí být provedena jednorázově, ovšem kdykoliv ve vymezeném časovém intervalu) a veškeré související úroky, penále, smluvní pokuty apod. jim budou odpuštěny.

Podle slov Patrika Nachera, místopředsedy podvýboru pro problematiku exekucí, si státní veřejné subjekty v širším slova smyslu mohou tento benefit dovolit právě proto, že pohledávky budou uhrazeny jednorázově a dojde tak k okamžitému splacení – to by přitom v řadě případů nebylo vůbec možné. Samotný princip Milostivého léta je pak poměrně snadný. Jak Vysvětlil poslanec Marek Výborný, „znamená to kontaktovat exekutora či exekutorský úřad, zjistit, jaká je výše jistiny, zaslat ji spolu s částkou 908 Kč, což jsou náklady na zastavení exekuce dle zákona, a exekutor sám exekuci zastaví. Dotyčný tak má nárok na nový životní restart.“ Podmínkou pro využití Milostivého léta je také to, že dlužníci nesmí být v insolvenci a také musí v rámci řešení svého případu s exekutorem výslovně uvést, že chtějí využít právě Milostivého léta, a tak exekutora vyzývají, aby dle příslušné normy postupoval. Podle slov Daniela Hůle z organizace Člověk v tísni je nejlepší cestou zaslat exekutorovi doporučený dopis se žádostí o vyčíslení jistiny a sdělení čísla účtu (a va­riabilního symbolu), kam jistinu a také příslušný poplatek poslat. Jak Hůle doplnil, je třeba uvést explicitně větu: „Dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“

Problémy vzhledem k údajné nejednoznačnosti normy však vznikly specificky v případě dluhů směrem ke zdravotním pojišťovnám. Největší česká pojišťovna, VZP, se tak chce obrátit na exekutory, aby i v těchto případech při vymáhání dluhů upustili od vymáhání penále. To pak potvrdil ředitel VZP Zdeněk Kabátek s tím, že zákon o Milostivém létu neformuluje pravidla vzhledem k pojišťovnám úplně jasně, proto také požádal o upřesnění ministerstvo spravedlnosti. Problémem je totiž výklad pojmu „penále“ – podle mluvčí pojišťovny soudy opakovaně posuzovaly penále právě jako pohledávku ze zdravotního pojištění. V této souvislosti pak Nacher doplnil, že je v případě, že by docházelo k dezinterpretacím zákona, s kolegy připraven provést jeho novelizaci tak, aby bylo zřejmé, že penále není jistinou.  Dle slov Marka Výborného se v každém případě jedná o důležitou novelu exekučního řádu, která může pomoci statisícům dlužníků z nezáviděníhodné situace.

Více informací o Milostivém létu, od přesného postupu až po identifikaci institucí, na něž se akce vztahuje, naleznete na informačním webu Nedluzimstatu.cz.