Sebeobrana informovaného odběratele energií: Jaký typ smluv uzavřít v současné situaci?

Ilustrační foto. Pixabay, free image

Jak jsme již dříve psali, nejlépe jsou na tom ti, kteří si stihli ještě před „černým říjnem“ uzavřít smlouvu na dobu určitou s fixovanou cenou. Jejich opakem jsou ti, kteří díky pádu svého dodavatele energií museli přijmout katastrofálně vysoké ceny dodavatele poslední instance a zároveň intenzivně hledat dodavatele nového. Další, kteří pátrají po novém dodavateli, jsou zejména ti, jimž právě končí smlouva na dobu určitou nebo kteří se nehodlají smířit se zvýšením ceny svého stávajícího dodavatele. Všichni hledající mají jedno společné – chtějí uzavřít smlouvu, do které se zvýšení cen promítne co nejméně. Mezi jakými cenovými nabídkami, resp. typy smluv, můžeme nejčastěji vybírat? A co bude pro nás nejvýhodnější?

Dodavatelé nám nejčastěji nabízejí smlouvy, kterém můžeme rozdělit do tří základních kategorií.

Smlouvy na dobu určitou s fixací

Nejprve uveďme smlouvy na dobu určitou, které nabízejí ceny, jež jsou po tuto dobu fixovány, tedy pevně dané. Právě ty, které byly ještě donedávna pro odběratele výhrou. Dnes je však situace podstatně jiná. Současné ceny jsou velmi vysoké. Má smysl upsat se jim třeba na tři roky? Správně tušíte, že odpověď záleží na tom, jaký bude další cenový vývoj energií. Pokud budou ceny elektřiny a plynu i nadále růst, budou i tyto drahé smlouvy výhodné. Pokud však ceny začnou klesat, mohou se tyto smlouvy velmi prodražit.

Odborníci jsou v prognózách velmi opatrní. Nicméně jako reálné se jeví, že ceny ještě nějakou dobu porostou, ale pak by mělo dojít k jejich poklesu. V tomto případě by se fixace cen, zejména dlouhodobá, jevila pro odběratele jako nevýhodná. Profitovali by naopak dodavatelé, protože by levnější energii prodávali dráže.

Smlouvy na dobu neurčitou s cenovým sazebníkem

Tyto smlouvy neuzavíráte na předem jasně stanovené období. Vypovědět je mohou obě strany v rámci stanovené výpovědní lhůty. Je jasné, že u těchto smluv nelze pevně stanovit cenu platnou napořád. Můžete se setkat s tím, že v některých smlouvách je cena předem smluvně daná, např. na první rok. Většinou je výhodná a slouží jako marketingový tah, jak získat nového zákazníka. Pak se však překlopí do běžného, mnohem dražšího tarifu. Tyto tarify jsou oznámeny dodavatelem dopředu a jsou platné pro určité období, rozhodně se nemění ze dne na den (na rozdíl od spotových cen, viz níže).

Tyto typy smluv většinou kopírují vývoj na trhu avšak s určitým zpožděním. V současné době tedy budou také odrážet vysoké tržní ceny. Pokud by však časem došlo k poklesu tržních cen, dalo by se předpokládat, že se snížení promítne alespoň částečně i do těchto cenových produktů (na rozdíl od smluv na dobu určitou s cenovou fixací). Výhodou je, že smlouva vás ochrání před okamžitými, a třeba i velmi strmými, výkyvy na burze a dává vám tak určitou cenovou jistotu.

Smlouvy se spotovými cenami

Pro mnohé se jedná o naprosto nový pojem. Na tzv. spotovém trnu (spot anglicky = místo) se energie obchodují na burze za aktuální (tedy spotovou či okamžitou) tržní cenu, která se neustále mění. Právě za tyto ceny nakupují na burze i vaší dodavatelé energie. A právě na špatný odhad jejich vývoje velkou měrou doplatila Bohemia Energy. Pokud uzavřete smlouvu se spotovým ceníkem, vaše ceny budou kopírovat aktuální vývoj cen elektřiny a plynu na burze. Kdyby jejich ceny dlouhodobě klesaly (jak tomu bylo dříve), byla by to pro vás výhodná situace. Nyní však ceny rostou a vy byste pocítili každé toto zvýšení, protože by je netlumil žádný „polštář“ ve formě smluvního tarifu či fixace.

Spotové ceny lze za současné situace doporučit hlavně těm, kterým na nějaké té tisícovce příliš nezáleží a kteří si při hlídání rodinného rozpočtu rádi užívají adrenalin. Pokud se chcete vyvázat ze spotové smlouvy, je potřeba si pozorně přečíst smluvní podmínky. Jestliže se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, můžete ji ukončit výpovědí ve sjednané (zpravidla 3měsíční) výpovědní lhůtě.

Dosud v našem speciálu o energiích vyšlo:

Díl I: Můžete se o zdražení energií dozvědět až z faktury?

Díl II: Může se váš dodavatel vykroutit z fixované ceny?

Díl III: Musíte přistoupit na skokové zvýšení záloh?

Může vás zajímat:

https://www.novinykraje.cz/blog/2021/10/27/prehledny-postup-pro-zakazniky-padlych-dodavatelu-elektriny-na-cem-zavisi-kolik-zaplatite/