Humanitární dávka pro ukrajinské občany – Гуманітарна допомога для громадян України

ilustrační foto

Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to v praxi znamená, že pokud jim byla udělena dočasná ochrana, mohou si od 21.3.2022 o tuto dávku požádat.

První výplata humanitární dávky

O humanitární dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, vašeho skutečného pobytu.

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR!

Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní účet v České republice. Pokud účet u české banky máte, nemusíte chodit osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě.

Především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR a elektronicky komunikovat za využití bankovní identity „BankID“. Vybrané banky vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Co je potřeba doložit

Pokud máte zřízen bankovní účet v České republice a byla Vám vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusíte Úřadu práce ČR nic dokládat. V opačném případě předložíte cestovní pas a vízum, které Vám bylo uděleno při příchodu do České republiky.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou.

Zdroj: Pixabay, free image

Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який проживає на території Чеської Республіки, може в тому місяці, в якому була видана віза, отримати гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон. Для громадян України, які втікають від війни, це на практиці означає, що, якщо їм надано тимчасовий захист, вони можуть претендувати на цю допомогу з 21 березня 2022 року.

Перша виплата гуманітарної допомоги

Подайте заяву на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді через додаток або в будь-якому контактному офісі Центру зайнятості Чеської Республіки, залежно від місця вашого фактичного проживання.

Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги відкрийте банківський рахунок в Чеській Республіці!

Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам гуманітарну грошову допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в Чеській Республіці. Якщо у вас є рахунок у чеському банку, вам не потрібно особисто йти до контактного офісу Центру зайнятості Чеської Республіки. Це дозволить уникнути очікування в черзі.

Перш за все, ми рекомендуємо відкрити банківський рахунок у банку в Чеській республіці та спілкуватися в електронному вигляді за допомогою банківської ідентифікації „BankID“. Вибрані банки вам дозволять спілкуватися з державними установами через Інтернет, без необхідності  особистого  відвідування державної установи.

Що потрібно пред’являти?

Якщо у вас є банківський рахунок в Чеській Республіці і вам виплатили невідкладну допомогу, вам не потрібно нічого пред’являти в Центр зайнятості Чеської Республіки. В іншому випадку ви пред’являєте паспорт і візу, яку вам видали після прибуття в Чеську Республіку.

Друга та наступна виплата гуманітарної грошової допомоги

Якщо вам надали тимчасовий захист (візу), Ви отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), зверніться до Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну заяву про другу гуманітарну грошову допомогу.

Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею.

Zdroj: MPSV