Oblak dýmu jako nositel neštěstí: Jaká zlověstná síla dokázala zruinovat celou farmu?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pxhere.com

Tento podivný příběh se skutečně odehrál – vše začalo v červenci 1952. Jednou v noci onoho července probudilo Harolda Crowthera nezvykle hlasité bučení jeho krav. Spěchal proto do stáje. Od té doby už nic nebylo v pořádku.

Oblak dýmu ve stáji

Když namířil svítilnu na zvířata, okamžitě poznal, že jedna kráva byla napadena čímsi neviditelným, co jí nahánělo smrtelný strach. Oči měla rozšířené, chlupy se jí viditelně ježily a byla celá zbrocená potem. Mezi zvířaty vládla panika. Ovšem ani důkladná kontrola celé stáje nevedla ke zjištění, co mohlo tento stav způsobit. Harold si jen stačil všimnout, že malý černý oblak dýmu jako by se protáhl kolem jeho postavy. Ale protože ve stáji žádný oheň nehořel, přesvědčil sám sebe, že se mu to asi jen zdálo.

Každopádně vyrozuměl okamžitě zvěrolékaře, protože se domníval, že kráva dostala nějaký záchvat. Zvěrolékař ho ale uklidnil – krávě nic nescházelo – tím spíše však bylo nepochopitelné, že kráva po této příhodě přestala dojit.

Během následujících týdnů byli Crowtherovi znovu a znovu postihováni strašidelnými úkazy, které učinily život na jinak poklidné farmě zcela nesnesitelným. Ocitli se na pokraji bankrotu.

Choval se jak poltergeist

Pár dní po mrzutosti s krávou pozval farmář na večeři několik přátel. Když všichni hodovali, viděli, že se příborník začal sám od sebe pohybovat, aniž by se ho kdokoliv dotkl. Drahý porcelán se roztříštil. Rozumné vysvětlení pro tento úkaz neexistovalo. Jeden z hostů náhle ukázal na stěnu, před níž příborník stál. Byl zde vidět černý obláček dýmu, který se ale postupně rozplynul ve vzduchu.

Zlověstná síla

Po této příhodě nasadila neznámá zlověstná síla veškeré své schopnosti na to, aby farmu zruinovala. Všichni chovní vepři onemocněli. Během dvou týdnů pošlo více než padesát vepřů, tedy celý chov. Odborníci z ministerstva zemědělství farmu navštívili a pokoušeli se zjistit příčinu nenadálé smrti prasat, ale i oni nakonec byli bezradní.

Crowther a jeho správce John Glyn vystříkali vepřín silným dezinfekčním prostředkem. Náhle Harold uslyšel, jak Glyn lapá po dechu. Když se k němu rozběhl z opačného konce vepřína, viděl jakousi černou mlhovinu, která se pohybovala přímo ke Glynovi. Strhl jej tedy stranou a černý páchnoucí oblak se kolem nich protáhl a zmizel na dvoře.

Roku 1953 začal Crowther chovat vepře znovu. Řadu týdnů se nic nedělo, pak ale zaslechl z vepřína hrozné kvičení. Spěchal tam a viděl, jak se vepři snaží najít cestu ven stůj co stůj. Za několik dní začali hynout a za dva týdny už nebyl naživu žádný. Ani tentokrát nebyla zjištěna konkrétní příčina úhynu.

S klackem na mrak

Tajuplný černý mrak už byl nyní dáván do souvislosti se smrtí zvířat a objevil se na farmě znovu. Paní Crowtherová tak pozorovala, jak se protáhl kolem domu a zamířil k vepřínu. Zavolala na manžela. Harold se dal strhnout vztekem – a není divu. Vyběhl s klackem v ruce přímo proti oblaku, který jej zahalil. Později Harold prohlásil, že měl pocit, jako by se na něj lepila nějaká páchnoucí hmota. Pak se ale mrak rozplynul a od toho dne zavládl na farmě klid. Harold se však už nepokusil chov vepřů obnovit.

Přestěhoval se

Následujícího roku však byl tímto fenoménem postižen dům farmářova správce, již jmenovaného Glyna. Mrak vnikal do pokojů a rozbíjel předměty a během šesti měsíců přivedl obyvatele domu na pokraj zoufalství.

Když už Glenovi nevěděli kudy kam, obrátili se na místního duchovního. Ten provedl v přítomnosti svědků v obývacím pokoji Glynových exorcistní rituál. Ke konci procedury přitáhlo zrak přítomných okno, v němž spatřili na okamžik obličej muže, který si je měřil pronikavým pohledem. Nikdo ale nevěděl, kdo by to mohl být.

Co se stalo dědečkovi?

Na druhý den si Harold s Johnem prohlíželi staré fotografie a na jedné z nich okamžitě poznali muže, který je během exorcismu pozoroval. Byl to dědeček Harolda, který před lety zemřel ve stáji, kde se záhadný fenomén poprvé objevil. Rituál každopádně zabral. Obě rodiny už zůstaly dalších ataků z onoho světa ušetřeny.