Milostivé léto 2: lidé budou mít možnost zbavit se řady dluhů, ne každý na to ale bude mít peníze

Zdroj: pxhere

ČESKO – Již podruhé bude mít část dlužníků – lidí, kteří čelí exekucím – možnost zbavit se určité části dluhu, a to za velmi výhodných podmínek. To jim umožní akce Milostivé léto 2, která bude spuštěna od 1. září a potrvá do 30. listopadu 2021. Jaké budou tentokrát podmínky a kdo bude moci Milostivého léta využít?

Milostivé léto je akce, která je určena na pomoc dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem. Konkrétně jej lze tedy využít např. k úhradám dluhů u dopravních podniků, České televize, Českého rozhlasu, zdravotních pojišťoven, ale také Pražské plynárenské, Mostecké bytové, Pražské energetiky, skupiny ČEZ apod. Hlásit se pak mohou jak fyzické osoby, tak i firmy. Zásadní podmínkou je, že exekuce musela být zahájena před 28. říjnem 2021. Využít Milostivé léto naopak nelze v případě exekucí, které jsou vedené jako daňové a jako správní. Zúčastnit se tedy nemohou lidé, kteří dluží na daních, příp. jsou již zapojeni do systému insolvence. Zároveň není možné využít tuto akci k oddlužení v případě dluhů na výživném.

Milostivé léto je ve druhé fázi spuštěno proto, aby se exekucí mohli zbavit i lidé, kteří nemají na to jakkoliv se se svými dluhy dále vypořádat – náklady na exekuce totiž často převyšují jejich ekonomické možnosti, takže se ocitají v patové situaci. Navíc dle dostupných dat předešlou akci, která proběhla v termínu mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 využilo mnohem méně lidí, než bylo očekáváno: zastaveno bylo na 42 tisíc exekucí (mohlo to být ale až kolem 1,3 milionu, takže možnosti oddlužení využila jen cca 3 % těch, kteří ji měli) u více jak 15 tisíc dlužníků. Celkem bylo k platbě odpuštěno 1,55 mld. Kč a věřitelům se vrátily částky ve výši 390 milionů. Zopakování celé akce pak vítá i část věřitelů, i když je zřejmé, že část dluhu se jim nevrátí. Např. dopravní podniky totiž vedou celou řadu exekucí, které právě Milostivé léto může vyřešit.

Princip akce

V případě zájmu o využití Milostivého léta 2 bude opět nutné podat písemnou žádost svému exekutorovi, toho je také možné požádat o sdělení částky, kterou je třeba zaplatit (tuto informaci je exekutor povinen poskytnou v limitu maximálně 15 dnů) – ve skutečnosti totiž budou dlužníci platit jistinu, kterou dluží, ne další vzniklé náklady spojené např. s úroky z prodlení. Kromě toho bude nutné uhradit 1 500 Kč bez DPH (resp. 1815 Kč s DPH), což je paušální náhrada nákladů za exekuci. Do akce se zapojí i Charita ČR, která na svých téměř 70 pobočkách bude poskytovat informace, rady a podporu při vyřizování potřebných úředních náležitostí. Řada dalších organizací také plánuje na toto téma spustit informační kampaň tak, aby se lidé o možnostech Milostivého léta 2 dozvěděli.

Dluhová past na obzoru

I když možnost zbavit se dluhů je nepochybně zajímavá, ozývají se také hlasy, že lidé na podzim již nebudou mít dostatek finančních prostředků na oddlužení. Domácnosti totiž již nyní čelí obrovskému navýšení nákladů a je velmi těžké odhadnou, zda budou mít – ač za velmi výhodných podmínek – peníze na to, aby mohli zaplatit své dluhy vedené v exekucích. Náklady na život totiž rapidně rostou – a je logické, že domácnosti čelící exekucím budou čelit i tomu, že nebudou mít z čeho např. radit účty za energie.

Jak navíc naznačují data, v roce 2021 bylo tzv. příjmovou chudobou ohroženo 9 % domácností v ČR, nyní je to již 16 %. Nejčastěji se pak jedná o seniory a samoživitele/ky, jejichž příjmy se pohybují na hranici 15 tis. Kč měsíčně. Navíc lze čekat, že časem začnou být příjmovou chudobou ohroženy i další skupiny lidí, ostatně z dat různých poraden plyne, že se na ně již obrací i lidé z nižší střední třídy, kteří by již brzy nemuseli mít na některé své splátky.