Nově se zvýšila hodnota stravného na pracovních cestách. Kolik činí pro různé délky pracovních cest

Ilustrační foto

Ministerstvo práce a sociálních věcí poprvé ve své historii zvyšuje hodnotu stravného na pracovních cestách, a to nikoli od nového kalendářního roku, ale v jeho průběhu. Na vině je vysoký růst inflace.

Růst inflace

Podle údajů Českého statistického úřadu za červen 2022 došlo ke zvýšení cen ve veřejném stravování o 20,19 %. Nárůst cen tak přesahuje zákonem vymezených 20 %. Inflace jako celek v červnu vystoupala na 17,2 % a v posledních třech měsících se drží na nejvyšší úrovni od prosince 1993. Nejvýrazněji už více než rok zdražují potraviny a energie, což jsou položky, které se do veřejného stravování promítají nejvíce.

Zvýšené hodnoty stravného

Dle nové právní úpravy náleží za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro zaměstnance státu, příspěvkových organizací, školských organizací spadajících pod MŠMT a v dalších případech (§ 109 odst. 3 zákoníku práce) je navíc stanovena horní hranice, která činí pro výše uvedené délky služebních cest 142 Kč, 219 Kč a 340 Kč.

Vývoj cen stravného

Pro srovnání uveďme, že v lednu r. 2020 činila horní hranice sazby stravného pro zaměstnance státní správy pro pracovní cestu 5 až 12 hodin 103 Kč, v r. 2021 108 Kč a v letošním lednu 118 Kč. Současné srpnové navýšení na 142 Kč je tedy razantním skokem, který vypovídá o neblahém vývoji inflace.

Daňově nejvýhodnější hodnota stravenky

Horní hodnota stravného na pracovních cestách je tedy od 20. 8. 2022 142 korun na den. Spolu s „dietami“ roste i částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Nově to je 180 korun. V případě stravovacího paušálu se pak denní limit zvyšuje na 99,40 Kč. „Jde o změnu, která vyplývá z platné legislativy a ta říká, že stravné na služebních cestách se upravuje tehdy, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu cena ve veřejném stravování ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší, nebo sníží alespoň o 20 procent,“ vysvětluje Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

Stravenka jako odměna vs. zvýšení mzdy

Užívání stravenek, ať už ve formě papírových poukázek nebo karet, se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů a pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem. Od letošního 20. 8. si firmy odečtou z daní nejvíce, když zaměstnancům pořídí stravenky v již zmiňované hodnotě 180 korun na den.

„Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část si často doplácí zaměstnanci, firmy ale pochopitelně mohou svým lidem uhradit i vyšší částku, ovšem už bez slevy na dani na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec ale ze stravenek žádné daně ani pojistné neodvádí,“ zdůrazňuje Machová a dodává: „Díky daňovému zvýhodnění jsou tudíž stravenky o čtvrtinu výhodnější, než kdyby zaměstnanci dostali o stejnou částku vyšší mzdu. Podle mého názoru je to spolu s příspěvkem na volnočasové benefity dobrý nástroj, jak firmy mohou svým zaměstnancům v této nelehké době pomoci, a přitom minimalizovat dopady do svého hospodaření.“

Zdroj: TZ, Vyhláška č. 237/2022 Sb.