Vláda vyhlásí stav předcházení stavu nouze v teplárenství s účinností od 5. září

Zdroj: Pxhere

ČESKO – Aktuální situaci na trhu s energiemi (ač jejich ceny poměrně zásadně „spadly“ po ohlášení snahy začít problém řešit v celoevropském měřítku) se vláda rozhodla řešit dalšími novými kroky: premiér Fiala oznámil, že od 5. září bude v Česku vyhlášen stav předcházející stavu nouze v teplárenství. Co to v praktické rovině znamená?

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) sice stávající vláda podnikla již celou řadu kroků k tomu, aby občanům v Česku pomohla v aktuální těžké ekonomické situaci související s inflací a také energetickou krizí, a to v rámci tzv. Deštníku proti drahotě, jednalo se však zatím jen o řešení následku. Vzhledem k tomu, že astronomické ceny za energie, plyn i elektřinu značí, že trh přestal fungovat, je ale dle Fialy nutné začít řešit také příčiny tohoto stavu, a to jak v rovině národní, tak i celoevropské. Jak také premiér poznamenal, ke společnému řešení se přiklání stále více zemí evropské sedmadvacítky. Zatímco o možnostech, jak by mohly evropské státy společně dále postupovat, se teprve bude jednat, řešení v rovině národní se již rýsují – a některá pak vláda již i představila.

Předcházení stavu nouze

Již 5. září vstoupí v platnost rozhodnutí, že bude v Česku ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen stav předcházení stavu nouze v teplárenství. To v praktické rovině znamená, že teplárny budou moci užívat i jiné zdroje energií (uhlí, lehké topné oleje ad.) než jen zemní plyn, a to bez rizika jakýchkoliv sankcí z nenaplnění nastavených emisních limitů. „Díky tomu budeme moci snížit spotřebu plynu během topné sezony, je to prevence vůči nevyzpytatelnosti ruského režimu a otázce, jak budou vypadat dodávky plynu do Evropy v budoucnosti,“ objasnil šéf resortu Jozef Síkela (nestr. za STAN). Dle jeho slov se jedná také o signál pro provozovatele tepláren, aby se alternativními palivy předzásobili a zajistili příp. i další zaměstnance. Síkela zároveň ubezpečil, že vyhlášení stavu předcházejícího stavu nouze neznamená, že automaticky vstoupí v platnost vyhláška o snižování teplot v bytových a administrativních budovách.

Nový státní obchodník s energiemi

Dle slov premiéra Fialy navíc vláda pracuje na podobě státního obchodníka s energiemi pro veřejné instituce a kritickou infrastrukturu. „Tento státní obchodník by nakoupil a obstaral energie pro subjekty, jako jsou nemocnice, školy, školky, samosprávné celky apod. s tím, že to bude buď agentura, nebo samostatná dceřiná společnost. Paralelně budou připravovány i nákupy energií, které bude tento obchodník výhodně přeprodávat veřejné správě,“ doplnil Síkela.

Další vládní pomoc

Vláda zároveň plánuje v rámci dočasného programu pomoci firmám v celém zpracovatelském průmyslu s energetickou krizí. „Firmy, které prokáží provozní ztrátu a to, že tato ztráta byla způsobena cenami energií, získají kompenzace – a to 30 % způsobilých nákladů, u energeticky náročných oblastí až 50 % a u zvláště energeticky náročných oblastí až 70 % způsobilých nákladů,“ vysvětlil také ministr průmyslu a obchodu. Maximální výše pomoci bude údajně 2 mil. euro a návrh bude vládě předložen ještě během září. Státní kasu toto nové opatření přijde na cca 25-28 mld. Kč.

Premiér Fiala v závěru tiskové konference také vyzval občany, aby nepodléhali jednoduchým řešením, která se ve veřejném prostoru objevují. „Jsme stále součástí otevřeného trhu, který je pro nás životně důležitý, musíme se na něm pohybovat. Rychlé a jednoduché varianty řešení nefungují a naopak by byly hrozbou,“ uzavřel.