Resorty zahraničí a životního prostředí spustily kampaň na ochranu klimatu Czechia4Climate

Zdroj: Pxhere

ČESKO – Ačkoliv by se mohlo zdát, že téma ochrany životního prostředí přehlušila stávající ekonomická a zejména energetická krize, faktem je, že tyto problémy spolu neoddělitelně souvisí. Ochrana klimatu a opouštění využívání fosilních paliv je tedy jedním z hlavních témat, na něž se Česko zaměří v rámci svého předsednictví Radě EU, a to v rámci kampaně na ochranu klimatu a biodiverzity Czechia4Climate. Její součástí bude např. i dvoudenní konference o adaptacích na změnu klimatu či setkání klimatických velvyslanců v Praze. Kampaň pak představili ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL).

Ministr Lipavský v rámci tiskového brífinku představil celé široké spektrum aktivit, jimž se Česko v rámci ochrany klimatu v zahraničním kontextu věnuje, zmínil také, v kolika různých skupinách je naše země činná. „Věnujeme se na mezinárodním poli  snižování rizik při přírodních katastrofách, což je pro Českou republiku velmi relevantní a aktuální téma, což ukázaly i události loňského i letošního léta,“ dodal Lipavský s odkazem na ničivé tornádo, jež loni zasáhlo oblast jižní Moravy, a také na rozsáhlé lesní požáry, které v letošním roce zachvátily oblast Českého Švýcarska.

Jednou z hlavních priorit ministerstva zahraničních věcí v rámci předsednictví je pak zapojení se do tzv. klimatické (zelené) diplomacie, která dle Lipavského může přispět k modernizaci Česka a také posílení jeho konkurenceschopnosti. Hlavním záměrem české diplomacie je v této oblasti propojení zmiňované klimatické bezpečnosti a rozvojové a humanitární spolupráce především v rovině snižování rizika vzniku katastrof.

Vedle toho ministerstvo zahraničních věcí také podporuje množství společností, které dodávají, stavějí nebo se podílí svou činností na budování obnovitelných zdrojů energie, vodním hospodářství, výstavbě a instalaci solárních panelů, odpadovém hospodářství ad. v zahraničních oblastech. „Je to výrazný příspěvek pro náš průmysl a vlastní rozvoj, ve výsledku to pomáhá i české ekonomice,“ uzavřel Lipavský. Právě přechod k obnovitelným zdrojům a ústup od fosilních paliv by přitom měl být prioritou i pro Česko, což zdůraznila ministryně životního prostředí.

Je nutné plnit cíle Pařížské dohody

„Současná energetická celoevropská krize je vyvolaná jednoznačně ruskou agresí na Ukrajině a ukazuje, jak jsou jednotlivé krize provázané a jak spolu souvisí krize energetická a klimatická. Na obě je totiž jen jediná odpověď: odchod od fosilních paliv a zbavení se ruského plynu,“ vysvětlila Hubáčková s tím, že až nyní je zcela zřejmé, že fosilní paliva nejenže škodí životnímu prostředí, ale i mezinárodní ekonomické a politické stabilitě.

Ačkoliv je tedy dle ministryně nutné diskutovat o energetické krizi na celoevropské úrovni, v případě klimatických otázek je již docela jasno, jelikož Evropa má schválenou tzv. Zelenou dohodu (Green Deal). Česko tak nyní – jako předsednická země – bude vyjednávat konkrétní nástroje, které by měly být užity k jejímu prosazení a realizaci. „Nástroje musí být projednány v Evropském parlamentu a také s Evropskou komisí, celá Evropa však musí dosáhnout toho, aby naplnila střednědobé i dlouhodobé cíle stanovené Pařížskou dohodou,“ shrnula tedy. Pařížská dohoda pak předpokládá snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a kompletní neutralitu do roku 2050.