Evropští ministři zdravotnictví debatovali o Evropském plánu boje s rakovinou. Jak postupuje Česko?

Zdroj: pexels.com

ČESKO – Onkologická onemocnění jsou v dnešní době stále častější, zatímco v některých případech preventivní kroky činit nelze, jsou i takové typy nádorů, jež je možné zachytit v rámci cílených preventivních screeningů. Není tedy divu, že právě toto téma je stěžejní nejen pro české ministerstvo zdravotnictví, ale i Evropskou unii – v jejím rámci je tak klíčovým dokumentem Evropský plán boje s rakovinou. Oč nyní usiluje ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) a jaké typy screeningů jsou v Česku dostupné?

O tom, jaká budou platit pravidla pro screening a léčbu onkologických onemocnění, jednali ministři zdravotnictví členských zemí EU, nescházeli ale ani zástupci EHS, WHO ad. Napříč evropskou sedmadvacítkou je totiž aplikován Evropský plán boje s rakovinou, který má pomoci předcházet vzniku nádorových onemocnění, zlepšit dostupnost preventivních screeningů, diagnostiku a léčbu, ale také zlepšit kvalitu života onkologických pacientů. V souladu s tímto dokumentem by tak dle materiálů Ministerstva zdravotnictví do roku 2025 měly být nabízeny screeningy na rakovinu prsu, děložního čípku a kolorektálního karcinomu 90 % lidí, kteří na tato vyšetření mají nárok. Do roku 2030 by měla být také zvýšena proočkovanost dívek i chlapců proti HPV viru (u dívek alespoň na 90 %) a 90 % pacientů by měl být zajištěn přístup k léčbě v národních onkologických centrech. Do roku 2040 by měl být také zredukován počet lidí v EU užívajících tabákové výrobky pod 5 %.

Stěžejní je pak v rámci tohoto plánu ale právě prevence, což potvrdila i eurokomisařka pro zdraví a bezpečnost Stella Kyriakides, která má tuto problematiku ve své agendě. „Ráda bych oznámila, že 21. září zveřejníme návrh nových postupů pro screeningy rakoviny. Tyto postupy byly naposledy aktualizovány v roce 2003, takže o 19 let později přicházíme s novými postupy, protože je nám jasné, že včasná diagnostika zachraňuje životy,“ vysvětlila.

Screeningové programy v Česku

A právě prevence je tématem, jímž se chce blíže zabývat i český ministr zdravotnictví, ten by rád vytvořil pravidla, která by platila ideálně pro všechny členské státy tak, aby screening i léčba probíhaly napříč Evropou stejně. „Začali jsme mluvit o programu screeningu rakoviny prostaty. To je podle mě zásadní téma. Ženám nabízíme screening rakoviny prsu a gynekologický screening a měli bychom nabídnout i něco mužům, a to je právě screening rakoviny prostaty a kolorektální screening,“ shrnul Válek s tím, že tento záměr bude zahájen v rámci evropského programu. Screening pro muže by dle Válkových slov měl být mužům k dispozici od ledna příštího roku a ministr by rád tuto myšlenku prosadil na celoevropské úrovni.

Aktuálně v Česku funguje čtveřice screeningových programů. Jako první byl v roce 2002 zaveden screening karcinomu prsu, který je dostupný pro ženy od dovršení 45 let a provádí se ve dvouletých intervalech. Dále byl v roce 2008 zahájen screeningový program zaměřený na karcinom děložního hrdla, jenž je určen dívkám a ženám od 15 let a je součástí pravidelné každoroční gynekologické prohlídky. Od roku 2009 je dostupný také screening kolorektálního karcinomu, jenž je určen lidem starším 50 let a má podobu buď každoročního testu okultního krvácení stolice nebo pravidelného kolonoskopického vyšetření v intervalu 10 let. Posledním typem screeningu je screening karcinomu plic, což je pilotní program, který se rozjíždí od letošního roku a je zaměřen na osoby ve věku 55-75 let, aktivní a bývalé kuřáky, a měl by se týkat cca půl milionu lidí.