Češi začali šetřit v podstatě na všem, kupují jen to nezbytné

Zdroj: pxhere

ČESKO – Tržby obchodníků klesají v Česku již třetí měsíc v řadě, přičemž meziroční pokles tržeb v maloobchodu v červenci dokonce mírně zrychlil na 7,2 % – přesně to ukazují nejnovější data zveřejněná Českým statistickým úřadem. Situace českých domácností se tedy dramaticky mění k horšímu.

Jak naznačují statistické údaje, k poklesu tržeb došlo v naprosto všech sledovaných segmentech s výjimkou zdravotnického zboží. Zákazníci tedy ve velké míře nakupují jen základní potraviny, jejichž ceny ovšem také při meziročním srovnání extrémně vzrostly, a to v průměru až o 30 %. V případě, že jsou nuceni přistoupit k nákupu drobné elektroniky a domácích spotřebičů, zaměřují se vzhledem k rapidně rostoucím cenám energií na výroky energeticky úspornější a nákupy nejčastěji realizují ve slevových akcích. Segment elektronicky ale v souhrnu zaznamenal také meziroční propad tržeb, a to cca o 9 %. „Lidé jsou ve velkém stresu, bojí se toho, co přinese podzim. Od května tak začali masivně škrtat své výdaje a co nemusí, to nekupují,“ shrnul stávající situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza.

Dle ekonomů však tržby snížila nejen zákaznická snaha šetřit (ta dle některých vlastně nemusí být zase tak masivní, jak by se na první pohled mohlo zdát), ale především vysoké ceny zboží. Jak totiž také naznačují statistiky, lidé sice nakoupili v průměru o 8 % méně zboží než v loňském roce, ale zaplatili za něj o 10 % více. I s ohledem na stále rostoucí inflaci, která má dle predikcí České národní banky (ČNB) na konci roku atakovat až hranici 20 %, pak analyticky logicky předpovídají, že zákazníci budou v následujících měsících s nákupem zbytného zboží raději vyčkávat. To se pak bude týkat zejména zboží dlouhodobého charakteru.

Z hlediska propadu tržeb obchodníků pak Česko vykazuje třetí nejhorší výsledky napříč Evropskou unií, horší situace panuje už jen ve Španělsku a Rakousku, kde se potýkají s problémy s nízkým turismem.

Situace domácností se významně mění

Zatímco ještě v první polovině roku se zdálo, že se česká populace s výrazným zdražováním „smířila“, dle posledního průzkumu CVVM si v tuto chvíli již více jak dvě třetiny domácností uvědomují, že si mohou dovolit (a dopřát) méně než loni. Je tak možné říci, že letošní dopady zdražování si uvědomuje dosud nejvyšší počet lidí. Hodnocení vlastních reálných příjmů se tak dostalo k historickému minimu, které bylo zaznamenáno v roce 2013. Problémem je pak vedle rostoucích cen a inflace také fakt, že průměrný výdělek meziročně vzrostl jen o 4,4 %, což v důsledku znamená, že růst útrat je mnohem významnější než růst platů.

Ačkoliv tedy dle výsledků dalšího z průzkumů jsou Češi přesvědčeni, že nadcházející krizové období zvládnou, až třetina domácností již nemá z čeho šetřit – a přibývá také domácností, které mají problém každý měsíc vyjít se svými příjmy. Nejvíce pak nejistota ohledně překonání zimy a úhrady nezbytných životních nákladů dopadá na populaci s průměrným příjmem a seniory.