Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července

Lidé se zdravotním hendikepem patří k těm, pro které je současná ekonomická situace rostoucích životních nákladů nadmíru tíživá. Mnozí z nich pracovat nejen chtějí, ale také mohou. Nicméně potřebují ke svému pracovnímu uplatnění poněkud specifické podmínky, např. zkrácenou pracovní dobu. Je omylem myslet si, že hendikepovaný člověk je pouze člověk na vozíčku. Někteří hendikepování se potýkají s výraznou ztrátou sluchu či zraku. Značná část závažných onemocnění se projevuje také rychlejší unavitelností, neschopností pracovat trvale pod stresem či nemožností podat maximální výkon v předem stanovenou dobu nebo každodenně dojíždět. Pokud však mají tito lidé možnost rozplánovat si pracovní povinnosti dle svých zdravotních možností, pak v mnohých z nich mohou zaměstnavatelé najít nejen kvalifikované, ale také svědomité a loajální zaměstnance.

Stát poskytuje zaměstnavatelům finanční podporu

Stát firmám zaměstnávajícím tyto osoby poskytuje finanční podporu, z níž firmy vyplácejí  mzdy. Ty však zůstaly až do současné doby na stejné úrovni, zatímco životní náklady strmě rostly a stále rostou. Nedávno vláda rozhodla o zvýšení tohoto příspěvku, a to o 600 Kč. Hendikepovaní zaměstnanci by tedy mohli očekávat, že zvýšený příspěvek se alespoň částečně odrazí v jejich platech.

Situace doposud

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se naposledy zvedal v říjnu 2020. Dosud platilo, že příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením mohl být zaměstnavatelům na chráněném trhu práce poskytnut nejvýše v částce 13 600 Kč v případě osob se zdravotním postižením a 5000 Kč v případě osob zdravotně znevýhodněných. (Zdravotně znevýhodněné osoby nejsou invalidní, tj. nemají nárok na pobírání invalidního důchodu, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.) Zaměstnavatelům také navíc zpravidla náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Celkem tedy mohl ÚP ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 14 600 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ. Příspěvek poskytuje zaměstnavateli  příslušná krajská pobočka ÚP, a to čtvrtletně zpětně.

Nové, zpětné, zvýšení příspěvku zaměstnavatelům

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Rozhodla o tom vláda na návrh, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jde o součást balíčku opatření na podporu zdravotně znevýhodněných osob, z nichž většinu na konci srpna již vláda schválila.

„Zvýšení příspěvku by především mělo motivovat zaměstnavatele, aby dál vytvářeli pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby na chráněném trhu práce. Jde o jednu ze skupin obyvatel, které jsou současným růstem cen nejvíce ohrožené. Proto jsme se zaměřili na pomoc cílenou právě na ně. Navýšení tohoto příspěvku je dalším opatřením v rámci balíčku pomoci zdravotně znevýhodněným, který jsme jako MPSV již předložili,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Účinnost nařízení od října

Vládní nařízení, které příspěvek upravuje, bude účinné od 1. října. To znamená, že zvýšený příspěvek bude zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením poskytován již za 3. čtvrtletí letošního roku. „Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet navíc průběžně roste. Zvýšení příspěvku se tak dotkne velkého množství lidí,“ dodal ministr Jurečka.
Příspěvek, jehož maximální výše byla nově stanovena na 14 200 Kč na osobu, pomáhá k začleňování osob se zdravotním postižením. Od zvýšení se očekává, že by měla být dosavadní místa nejen zachována, ale budou vytvářeny i další pracovní místa, díky nimž budou tyto osoby nacházet nová uplatnění.

Zdroj: TZ MPSV ČR, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Může vás zjímat:

Někteří lékaři vyžadují po pacientech tzv. registrační poplatek, dokonce i pravidelně. Nemají na to nárok