Jaká je skrytá symbolika dolarové bankovky?

Vzhled veškerých jednodolarových amerických bankovek, které jsou dnes v oběhu, odpovídá původní podobě, která opustila tiskárnu v roce 1957. Na líci je portrét George Washingtona, pečeť ministerstva financí se symboly vah a klíčů a na rubu je velká státní pečeť.

Oficiální vysvětlení symbolů

Oficiální vysvětlení americké vlády, pokud jde o symboliku velké státní pečeti zní takto:

Podle představitelů ministerstva zahraničí (které je oficiálním strážcem velké pečeti) lze vyobrazení pyramidy na velké pečeti vysvětlit tím, že je symbolem síly a vytrvalosti. To, že pyramida není dokončena, naznačuje, že USA nepřestanou růst a zdokonalovat se. Umístění “vševidoucího oka” nad pyramidou naznačuje důležitost božského vedení na cestě k vítězství americké věci. Nápis ANNUIT COEPTIS lze přeložit jako “Bůh podporoval naše konání”. Nápis NOVUS ORDO SECLORUM lze zase přeložit jako “Nový řád věků”, a znamená nástup nové americké éry.

První, kdo rozhodl o otištění této pečeti, byl ministr Henry Agard Wallace. Byl pravděpodobně svobodným zednářem a jeho zednářské přesvědčení přivedlo mnoho lidí k domněnce, že velké pečeti použil k celostátní demonstraci tohoto přesvědčení.

Velká pečeť

Jenomže velká pečeť existovala dávno předtím, než se na této bankovce objevila. A kořeny tohoto symbolu se už odedávna proplétají s dějinami svobodného zednářství v USA.

Mnozí badatelé došli k tomu, že Otcové zakladatelé Spojených států byli vesměs zednáři – avšak zednářské zdroje toto odmítají. Každopádně víme, že George Washington, první prezident USA, byl svobodný zednář. Byl jím i Benjamin Franklin. Oba dva byli členy výboru pověřeného vypracováním návrhu velké pečeti. Žádný z návrhů ale nakonec neprošel.

Symboly, které známe dnes, vtělil do velké pečeti Charles Thompson, v roce 1782 tajemník Kongresu, a William Barton – není ovšem známo, jestli i oni byli svobodnými zednáři.

Pyramida má na obraze západní stranu ve stínu, což má podle některých badatelů naznačovat temnotu amerického Západu, v té době ještě neprozkoumaného. Orel na velké pečeti souvisí se symbolem prezidentského úřadu, přičemž americký orel bělohlavý byl zvolen jako znak vítězství a síly. Coby oficiální symbol byla velká pečeť schválena Kongresem 20. června 1782.

Konspirační teorie

Podle teoretiků konspirace je symbolika na dolarové bankovce něco jako vlajka iluminátů, která svědčí o velkém spiknutí vězícím prý za vším, nač se člověk podívá. Tvrdí také, že je to důkaz, jak prohnaně to mají ilumináti vymyšleno: vystaví symboly iluminátské moci každému rovnou pod nos.

Pravda je zřejmě méně senzační. Nutno přiznat, že velká pečeť obsahuje zednářské symboly. To ale nedokazuje nic jiného než fakt, že tito jednotlivci byli členy zednářských řádů v době, kdy to u osob jistého postavení bylo přirozené.

Zajímavý je však podivný detail, a sice to, že na americké jednodolarové bankovce se nápadně často vyskytuje číslovka 13. Pyramida má třináct stupňů, nápis nad pyramidou třináct písmen, orel drží v zobáku nápis E PLURIBUS UMUN (Z MNOHA JEDINÝ (STÁT) – ten má též 13 písmen, 13 hvězd září nad orlem, 13 listů má olivová větvička, kterou drží orel v pařátech, 13 per je na každém orlově křídle a 13 šípů třímá orel v druhém pařátu.

V některých okultistických kruzích je třináctka považována za symbol Satana, ovšem tradiční zednářská symbolika pokládá číslo třináct za znamení síly či moci.