Cizincům se zjednoduší život. Nové centrum se otevře již příští měsíc

Nové centrum pomůže cizincům různých národností a jazyků. Ilustrační foto.

OSTRAVA – Město otevře 2. března nové centrum pro cizince žijící na území Moravskoslezského kraje. Centrum pomůže cizincům nejen s životem a pracovním uplatněním na území kraje.

Od března bude na ulici Českobratrská v Ostravě otevřeno centrum pro cizince. Centrum bude sídlit v prostorách bývalé společnosti Refill.

Centrum bude provozováno samostatně jakožto kontaktní centrum pro cizince. Všechny údaje budou k dispozici v anglickém jazyce. Projekt expat centra bude mít na starost takzvaný soft-landing cizinců v našem kraji, bude pomáhat nejen najít uplatnění na pracovním trhu, zajistí ale také pomoc při vyřizování dokumentů a formalit spojených s životem v Česku.

„Vedle informačního servisu, vzdělávacích a rozvojových akcí bude centrum vytvářet partnerství s univerzitami, zaměstnavateli, poskytovali služeb, organizacemi veřejné správy i fungujícími komunitami. Díky této síti partnerů nabídne cizincům propojení k řešení jejich individuálních potřeb,“ dodává projektová manažerka centra Alena Danielová.

Centrum má za cíl přilákat cizince do Ostravy a zvrátit postupné vylidňování města. Expat centrum bude spuštěno v pilotní verzi po dobu jednoho roku, poté bude jeho činnost vyhodnocena. Po dobu pilotního projektu by centrum mělo stát maximálně 2,3 milionu korun.