Vrácení doplatků za léky se netýká jen seniorů. Co musíte splnit? Jak a kdy vám budou vráceny?

Ilustrační foto

Určitě vás při platbě větší sumy v lékárně napadlo, jestli náhodou nemáte nárok na vrácení části doplatků za léky. Při představě sáhodlouhého administrativního procesu a nejistého výsledku jste však nakonec nad touto myšlenkou jen mávli rukou. Kdy má tedy smysl zajímat se o vrácení přeplatků za léky? Kdo a kdy vám je vrátí?

Co je to ochranný limit

Úplně správně se nejedná o vrácení doplatků, ale o vrácení přeplatku na doplatcích za léky. Proč přeplatku? Protože oficiálně existují tzv. ochranné limity, jejichž cílem je zabránit situaci, kdy by bylo zdraví člověka ohroženo jen proto, že by neměl dostatek peněz na pořízení daného léku. Ochranné limity se týkají pouze léků na předpis, tedy nikoli léků, které si zakoupíte v lékárně ve volném prodeji na základě svého vlastního uvážení.

 Kdo má na vrácení peněz nárok?

Na vrácení přeplatku má nárok každý. Tvrzení, že se jedná pouze o seniory, je mylné. Je ovšem pravdou, že právě pro seniory, zejména starší 70 let, jsou limity nejvýhodnější. Roční finanční limit je však stanoven pro každou věkovou kategorii, a to následujícím způsobem:

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 70 let),
  • 1 000 Kč u pojištěnců od 65 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 65 let) do 70 let,
  • 5 000 Kč u pojištěnců od 19 do 64 let,
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 18 let)
  • 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 3. stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni ve 2. nebo 3. stupni invalidity a nebyl jim přiznán invalidní důchod z důvodu nedostatečné doby pojištění.

Kdo a kdy vám vrátí přeplatek

Pokud daný limit překročíte, přeplatek vám bude vrácen. Vrátí vám ho vaše zdravotní pojišťovna, která má ve své databázi přehled o tom, jaké léky na recept jste si v lékárně vyzvedli, kolik daný lék stál a kolik jste museli doplatit ze svého. Pozitivní zprávou je, že o přeplatek nemusíte žádat. Bude vám vracen automaticky, a to do 60 dní od kalendářního čtvrtletí, v němž jste limit překročili. Pokud váš nedoplatek bude menší než 50 Kč, pojišťovna vám ho uhradí do 60 dnů po uplynutí posledního čtvrtletí.

Způsob vyplacení přeplatku

Přeplatek vám může být vyplacen jak poštovní poukázkou, tak převodem na váš bankovní účet. V žádném případě ale nelze počítat s tím, že by vám peníze vyplatili v hotovosti přímo na pobočce vaší zdravotní pojišťovny.

Není doplatek jako doplatek

Pokud si vezmete rozpis položek, resp. doplatků, které jste za své léky zaplatili, můžete se pokusit sami dojít k ochrannému limitu, ale nemusí to být správný výsledek. Ne každá suma peněz, kterou jste doplatili v lékárně, totiž odpovídá tzv. započitatelnému doplatku, tedy doplatku za nejlevnější relevantní lék (tj. lék se stejnou účinnou látkou a stejnou cestou podání). Dejme tomu, že na onen nejlevnější lék se doplácí 50 Kč, ale lékař vám předepíše jiný (úhrady za léky se mění a sami lékaři mnohdy nevědí, který lék je právě ten nejlevnější) s doplatkem 200 Kč. Pak vám do vašeho limitu bude započteno pouze 50 Kč a nikoli 200 Kč. Pokud by v dané kategorii léčiv existoval lék bez doplatku, pak byste v modelovém příkladu zaplatiti z vlastní kapsy oněch 200 Kč, ale pojišťovna by vám nevrátila vůbec nic, protože jste měli možnost pořídit si lék bez doplatku. Správně by vás o možnosti levnějšího léku, resp. léku bez doplatku, měl informovat lékárník.