Lampy z Dendery: Znali toho snad staří Egypťané ještě více, než si myslíme?

Lampa z Dendery

Vše začalo, když francouzský archeolog Auguste Mariette (mimochodem se zasloužil o založení Egyptského muzea v Káhiře) prosadil roku 1857 vykopávky v dolním Egyptě.

Zajímavé nálezy

Tyto vykopávky on sám zahájil v Dendeře, asi 70 km od Théb, jelikož ho zajímal chrám zasvěcený jedné ze staroegyptských bohyní, bohyni Hathor. A co jeho tým objevil? Pod oním chrámem byly nalezeny krypty, velmi rozlehlé, avšak zanesené sutí. Dalo hodně práce, než byly vyčištěny. Ukázalo se, že tyto místnosti jsou obložené rytými kamennými deskami.

Byly zpřístupněny veřejnosti, zanedlouho ovšem opět uzavřeny – a to proto, že téměř všechny desky nenechaví návštěvníci prostě ukradli. Jen jediná místnost zůstala uchráněna – a právě na jejích zdech můžeme obdivovat tajemné rytiny – tak záhadné, že kolem nich kolují nejrůznější dohady. Věcem zde zobrazeným se také říká lampy z Dendery.

Moderní vynález?

Co je tam vyobrazeno tak nenormálního, že z toho milovníci nejrůznějších teorií usuzují mnohé? Na jednom z výjevů jsou totiž zachyceni chrámoví kněží a kromě nich si nelze nevšimnout předmětů, které se velmi podobají modernímu zařízení – a sice až překvapivě přesně odpovídají předmětu, který byl však zkonstruován v roce 1879 – je to lampa schopná vyzařovat rentgenové paprsky. Znali snad naši předkové víc, než si dokážeme představit?

William Crookes, vynálezce této lampy či trubice, dokončil vlastně svoji práci deset let poté, co byly uveřejněny Mariettovy obrázky z Dendery, a tak ti největší odvážlivci na poli konspirace mohou tvrdit, že se mohl Crookes svým způsobem i inspirovat.

Oficiální archeologie má na celou věc jiný názor. Jedná se prý o velikánské lotosové květy, ve starém Egyptě velmi často vyobrazované. Zde se egyptologové rozcházejí s milovníky záhad, protože to, co oni označují za stonek květu, mají ti druzí za napájecí kabel. A podpěra v polovině lampy – to má být část Úsirovy (jeden z bohů) páteře. Ovšem naproti tomu je také označována jako elektrizující složka s obalem, aby Crookesova trubice fungovala.

Bůh samotný drží prý v ruce dýky – podle těch druhých stojí ale přesně před bodem, ze kterého vycházejí u Crookesovy trubice paprsky X. Takže kdoví?