Kopřivnice aktualizuje plán rozvoje města

Ilustrační foto.

KOPŘIVNICE – Město v současnosti aktualizuje svůj akční plán rozvoje, který je důležitým nástrojem pro celkové směřování vývoje i finanční plánování.

Tvorba plánu probíhá skrz diskuze mezi vedením města a odbornými útvary. Jsou brány v potaz jednotlivé aktivity a finanční možnosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Prostřednictvím akčních plánů jsou plánovány aktivity a projekty, které byly schváleny ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022. Aby byl akční plán co nejreálnější, snažíme se o provázání plánovaných aktivit s rozpočtem města, popřípadě s dotačními možnostmi, které město sleduje. Mezi finančně nejvýznamnější aktivity, které se v novém akčním plánu objeví, patří léta připravovaná rekonstrukce centra města či probíhající výstavba splaškové kanalizace ve Vlčovicích a Mniší. Promítnou se do něj také aktivity, na jejichž realizaci město získalo dotaci, jako je zateplení mateřské školy v Lubině a domu s byty zvláštního určení na Masarykově náměstí, výstavba chodníku mezi Vlčovicemi a Mniším či cyklostezka ve směru na Závišice,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný.

Aktualizovaný plán by měl být projednáván zastupiteli během příštího měsíce, poté bude zpřístupněn také veřejnosti.