Během sanace Hlučínského jezera platí do areálu zákaz vstupu

foto: Město Hlučín - Černá pláž

HLUČÍNSKO – Oblíbené letní rekreační místo na Hlučínsku prochází sanačními pracemi. Zhotovitel stavebních prací, Petr Vojtíšek ze společnosti Gardenline, v těchto dnech veřejnost upozornil, že po dobu těchto stavebních prací platí na Hlučínskou štěrkovnu zákaz vstupu.

V posledních dvou měsících probíhaly sanační práce na Hlučínském jezeře zejména v Kozmické zátoce, kde i teď probíhá úprava břehů a terénu okolo. Dále došlo na opravu hrází a to čelní, pravobřežní i levobřežní. „Jednalo se především o zemní práce spojené s rozšířením a zvýšením uvedených hrází,“ řekl za zhotovitele Petr Vojtíšek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zahájeno byly také práce na přeložce vodovodu DN 300 a to v části mezi jezerem a čelní hrází. Obnovy se dočkaly i základové konstrukce lávky přes Juliánku, rampa na hrázi v Jilešovicích, nebo lávka přes Opavu.

V části tak zvané černé pláže pokročily práce na sanaci podkladních vrstev pod kamennou dlažbu do betonu, zejména odkopání stávajících břehů, včetně vytvoření projektovaných svahů a vrstev z kameniva. Došlo i na inventarizaci dřevin a porostů, zejména v katastrálním území Hlučína.

Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz.

„Chtěl bych požádat o respektování a dodržování zákazu vstupu na staveniště. Prosím, buďte obezřetní i na navazujících komunikacích,“ uvedl závěrem ještě Vojtíšek.

foto: Město Hlučín – Kozmická zátoka